Bijna doodervaringen

 

Ineens geen kind meer
Gerarda van der Veen
In dit verhelderende boek beschrijft de auteur op een aangrijpende manier wat een bijna-doodervaring (bde) voor een kind kan betekenen.

Poppedeine
Evelyn Elsaesser-Valarino
Een aangrijpend verhaal van een jong meisje dat aan een ernstige ziekte lijdt en daardoor een snelle spirituele ontwikkeling doormaakt. Van een vriendje dat een bijna-doodervaring heeft gehad leert ze dat de dood niet het einde is, maar slechts een overgang naar een andere vorm van bestaan.

Kinderen van het nieuwe millennium
Phyllis Atwater
Boeiend verslag van de uitkomsten va het eerste serieuze en diepgaande onderzoek naar bijna-doodervaringen bij kinderen.