Hoogbegaafd

Omslag Verleid jezelf tot excellentieVerleid jezelf tot excellentie
Willem Kuipers in samenwerking met Annelien van Kempen. Voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft, voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.
Omslag Gewoon begaafdGewoon begaafd
Sonja Hoving-Huizing
Praktijkverhalen van ouders over het leven van en met hun (hoog)begaafde kind. Het boek bevat verder een beknopt overzicht van wetenschappelijke inzichten over (hoog)-begaafdheid.

 

Gelukkig hoogbegaafdGelukkig hoogbegaafd
Rineke Derksen
In dit boek geeft de auteur handen en voeten aan de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De wijze waarop zij dit doet, is gebaseerd op haar ervaring dat hoogbegaafde kinderen pas gaan leren en zich ontwikkelen als ze gelukkig zijn.

 

Omslag Gevoelig hoogbegaafdGevoelig hoogbegaafd
Rineke Derksen
Door middel van de praktijkverhalen in Gevoelig hoogbegaafd geeft de auteur meer inzicht in hoe volwassenen een betere begeleiding kunnen geven aan gevoelig hoogbegaafde kinderen. Om deze verhalen te ondersteunen, is gebruikgemaakt van de kennis van onderzoekers op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

 

Omslag Slimme RickSlimme Rick
Rineke Derksen
Rick heeft een klas overgeslagen omdat hij hoogbegaafd is. Versnellen heet dat. Rick hoopte dat hij dan ook sneller kon gaan leren, maar dat valt tegen. Hij verveelt zich op school. Samen met de juf en zijn ouders gaat hij op zoek naar een goede oplossing.

 

Hoogbegaafde kinderen met stoornissenHoogbegaafde kinderen met stoornissen
Ben Daeter
Dit boek belicht de meest voorkomende stoornissen in het basisonderwijs en legt uit wat de mogelijke relatie is met hoogbegaafdheid. Het helpt zo leerkrachten en ouders om beter inzicht te krijgen in mogelijke stoornissen bij hoogbegaafdheid.