Kinderwijz magazine ‘Het brein’

Omslag Kinderwijz Het BreinRond 24 augustus verschijnt het volgende nummer van Kinderwijz magazine met als hoofdthema ‘Het brein’.

Interview met neurowetenschapper Marco Iacoboni. ‘Spiegelneuronen zijn bij toeval ontdekt. Mijn goede vriend Giacomo Rizolatti en zijn team deden onderzoek naar de grijpfunctie bij apen. Puur toevallig ontdekten ze dat de neuronen in de hersenen [Lees meer...]

NIO toets geeft bij 80% van de Cito uitslagen ander advies

Door Testkabinet aangeboden intelligentietest zorgt voor genuanceerder beeld van leervermogen kind
In grote delen van ons land is de uitslag van de Citotoets een belangrijke factor in de toelating tot het voortgezet onderwijs. In meer dan 80% van de gevallen is er echter aanleiding dat schooladvies te nuanceren. Dat blijkt uit resultaten van een onderzoek van het Testkabinet op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). [Lees meer...]