Uitreiking Dyslexie-talentenprijs 2013

Dyslexie-talentenprijsHoe stimuleert school de talenten van dyslectische kinderen? Dat is de inzet van de Dyslexie-talentenprijs 2013 voor scholen. Kinderen dingen mee naar een aparte prijs: geef een goede tip om andere kinderen met dyslexie verder te helpen. [Lees meer...]

Onderwijszorg Nederland ontwikkelt game-app voor dyslectische kinderen

PrintSpeciaal voor dyslectische kinderen heeft Onderwijszorg Nederland (ONL) een game-app ontwikkeld. Het idee voor ‘Pelle puzzelt’ is bedacht door dyslectische kinderen zelf. De app daagt kinderen uit, die al een dyslexiebehandeling krijgen, om ook tijdens het weekend of in de vakantie te oefenen en te spelen met taal. [Lees meer...]

Nederlands dyslexieprotocol klopt!

RIDNederland heeft goede keuzes gemaakt bij het opstellen van de voorwaarden voor verzekerde dyslexiezorg. Dit blijkt uit grootschalig Europees onderzoek waaraan 8 landen meededen. In die voorwaarden zijn helder de ‘voorspellers’ (kenmerken) van dyslexie benoemd. Deze voorspellers onderscheiden dyslexie van andere mogelijke oorzaken van lees- en [Lees meer...]

Universiteit Utrecht zoekt kinderen met vermoeden van hoogbegaafdheid en/of dyslexie

Op 1 september 2012 start aan de Universiteit Utrecht een onderzoek dat zich richt op het identificeren en onderzoeken van mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat hoogbegaafde kinderen met indicatoren voor dyslexie toch een (bijna) gemiddeld lees- en/of spellingsniveau kunnen bereiken. Het doel van het onderzoek is het creëren van nieuwe richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van deze groep kinderen. [Lees meer...]