Kinderwijz Gelukkige kinderen

OmslagIn het komende nummer van Kinderwijz, dat begin mei 2013 verschijnt, is de rode draad ‘gelukkige kinderen’. Met onder andere een interview met Martine Delfos, waarin zij aangeeft dat geluk ‘jezelf verdragen’ is. Eddie Brummelman deed onderzoek naar het effect van complimenten op het gevoel van eigenwaarde van kinderen. Verder een gesprek met professor Haim Omer over de Nieuwe Autoriteit en geweldloos verzet, [Lees meer...]

Kinderwijz mrt/apr GELD

Het thema van dit nummer is geld. Verstandig en goed omgaan met geld, je kunt er het best zo vroeg mogelijk mee beginnen.
Dat is het advies van Annemarie Koop van het Nibud. Volgens haar is het goed om kinderen al vroeg zakgeld en financiele verantwoordelijkheid te geven.
In dit magazine legt zij uit dat een kind op deze manier ervaart dat niet alles mogelijk is. Kinderen leren zo eerder zelfstandig te zijn. Verstandig en goed omgaan met geld. Het gevaar ligt natuurlijk om de hoek dat ouders hun kinderen (willen) verwennen.
Willem de Jong, auteur van [Lees meer...]

Kinderwijz Grensoverschrijdend gedrag

Omslag KinderwijzDe januari februari-editie van Kinderwijz staat in het teken van grensoverschrijdend gedrag.

De overheid stelt vanaf juli 2013 de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht voor beroepskrachten in de gezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdzorg. Orthopedagoog Peep Trappenburg heeft Wim Pluim, unitleider van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht, geïnterviewd. [Lees meer...]

Kinderwijz magazine thema ANGST

De november/december-editie van Kinderwijz staat in het teken van angst.  Angst is een veelvoorkomende klacht bij kinderen. Dit eist niet alleen zijn tol in het leven van kinderen, maar het legt ook een zware druk op het gezin. Wie is als kind niet ergens bang voor geweest? Inbrekers, spoken, gevaarlijke monsters, de tandarts, het moeten houden van een spreekbeurt, het donker … Veel kinderen kunnen fantasie en werkelijkheid nog niet goed scheiden, waardoor angsten gemakkelijk kunnen ontstaan.
[Lees meer...]

Kinderwijz sept/okt 2012 thema Hooggevoeligheid

De september/oktober-editie van Kinderwijz staat in het teken van hooggevoeligheid. Een interview met de Amerikaanse Elaine Aron, universitair docent psychologie en grondlegster van het begrip highly sensitive person (HSP), ontbreekt daarom niet in dit nummer.
[Lees meer...]