Verbod thuisonderwijs staatssecretaris Dekker niet van deze tijd

De NVvTO vindt de aankondiging van staatssecretaris Dekker om thuisonderwijs wegens richtingbedenkingen te gaan verbieden niet van deze tijd. “In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden. Een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders die hun kinderen onderwijs op maat geven, [Lees meer...]

Behandel 200 jaar Koninkrijk op een leuke manier in de les

200-jaar-Koninkrijk-lesmateriaalIn de periode 2013-2015 (schooljaren 2013-2014 en 2014-2015) wordt gevierd dat 200 jaar geleden de basis is gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn huidige vorm. De herdenking van 200 jaar Koninkrijk is een uitgelezen kans om in het onderwijs aandacht te besteden aan allerlei aspecten van de 200 jaar geschiedenis die achter ons liggen. ProDemos heeft hiervoor lespakketten ontwikkeld. [Lees meer...]

Gebruik je Brein: nieuw onderwijswerkboek

Boek Gebruik je BreinBij De Haan Coaching verschijnt deze zomer het werkboek Gebruik je Brein. Arbeidsdeskundige Maaike de Haan uit Franeker (Friesland) schreef een praktisch, laagdrempelig en uitdagend werkboek voor leerlingen en leerkrachten.
Veel directeuren en schoolbesturen in het basisonderwijs [Lees meer...]

Juf Hiske Beemsterboer van obs Torenven wint reis Londen met techniekscan

Juf Hiske Beemsterboer van obs Torenven wint reis Londen met techniekscanOp donderdag 6 juni jl. overhandigde de bestuursvoorzitter van TechniekTalent.nu André van der Leest een cheque voor een weekend Londen aan juf Hiske Beemsterboer van openbare basisschool Torenven in Warmerdam. Begin dit jaar vulden 250 leerkrachten een techniekscan in op de stand van TechniekTalent.nu tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Juf Hiske won hiermee de eerste prijs. Afgelopen weekend vertrok zij met haar man en bezochten zij The Eye of Londen (want wat een techniek zit daarin) en het Science Museum dat al een tijd op haar verlanglijstje stond. Nu kan ze met nog meer [Lees meer...]

Kinderwijz Gelukkige kinderen

OmslagIn het komende nummer van Kinderwijz, dat begin mei 2013 verschijnt, is de rode draad ‘gelukkige kinderen’. Met onder andere een interview met Martine Delfos, waarin zij aangeeft dat geluk ‘jezelf verdragen’ is. Eddie Brummelman deed onderzoek naar het effect van complimenten op het gevoel van eigenwaarde van kinderen. Verder een gesprek met professor Haim Omer over de Nieuwe Autoriteit en geweldloos verzet, [Lees meer...]

Doe mee en zet uw school op de ‘gezonde kaart’ van Nederland

Heeft u dit jaar een plan gemaakt om het pesten op school aan te pakken? Veel energie gestoken in sport- en beweegactiviteiten van uw studenten of leerlingen? Of een projectweek over gezondheid georganiseerd? Dat verdient een plek in de etalage. Deel uw aanpak met andere scholen! Inspireer hen om ook te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen en studenten. Vraag nu ondersteuning aan om uw promotiemateriaal vorm te geven.

Onder het motto Scholen inspireren scholen is het RIVM Centrum Gezond Leven op zoek naar inspirerende activiteiten die scholen succesvol inzetten om een gezonde leefstijl bij hun leerlingen te bevorderen. Dit kunnen activiteiten zijn uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Meld u aan en ontvang een financiële bijdrage of hulp bij het schrijven van een artikel of het maken van een film. Op deze manier laat u zien dat u gezonde leerlingen belangrijk vindt en helpt u andere scholen op weg!

Activiteiten overdragen aan andere scholen: nog een stapje verder
Naast ondersteuning aanvragen om andere scholen te inspireren kunt u ook een aanvraag doen om activiteiten in te voeren op andere scholen. Werkt u bijvoorbeeld in een stichting of een bestuur met andere scholen en willen zij ook graag aan de slag met uw gezonde schoolactiviteit? Doe dan samen een aanvraag. Organisaties als een GGD, een verslavingszorginstelling of een eigenaar van een activiteit hebben ervaring met het invoeren van gezonde schoolactiviteiten en kunnen u hierbij helpen. Zoek daarom de samenwerking met een partner uit de wereld van de gezondheidsbevordering op. Op deze manier promoot u uw activiteit, toetst u deze op kwaliteit en wordt uw activiteit op andere scholen uitgevoerd.

Meedoen?
De geselecteerde voorbeelden worden opgenomen op www.gezondeschool.nl, gebundeld in een (digitale) brochure en krijgen een vermelding op de ‘gezonde schoolkaart’ van Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl Ook het aanmeldformulier vindt u daar. Let op: de deadline voor een aanvraag is 1 juni 2013. Een selectiecommissie van onderwijsvertegenwoordigers en professionals gezondheidsbevordering maakt de definitieve selectie. Na 1 juli krijgt u bericht of uw voorbeeld is geselecteerd.

Scholen inspireren scholen is een onderdeel van het programma #Jeugdimpuls en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Belactie voor betere aanpak kindermishandeling op scholen

The Next pageThe Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: “Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling.” Ambitie is om ruim 8.000 scholen te bellen en hen te informeren over het grote belang van scholing bij het signaleren van kindermishandelingen. [Lees meer...]

‘Eerst naar school’: onderwijs noodzakelijk voor ontwikkeling

Eerst naar School Manifest‘Eerst naar school.’ Onder dat motto is de Global Campaign for Education-Nederland maandag 8 april een actie begonnen om onderwijs op de Nederlandse ontwikkelingsagenda te houden. Als het aan minister Ploumen ligt, wordt in 2017 de Nederlandse steun aan onderwijs in ontwikkelingslanden nagenoeg geschrapt. Haar nieuwe beleid legt het accent op handel en [Lees meer...]

ONLINE REMEDIAL TEACHING MOGELIJK

Mijn Superkracht.nl is per 1 maart 2013 online gegaan. Het is een online leeromgeving voor kinderen in de leeftijd van 6-11 met leerproblemen. De begeleiding krijgen ze online via een gediplomeerde RemedialTeacher. Met Mijn Superkracht.nl kan oprichtster en RemedialTeacher Annemieke Augusteijn uit Den Bosch haar kinderen nu ook online begeleiding aanbieden. Door het online aan te bieden speelt Mijn Superkracht.nl in op de trend van het digitaliseren in het onderwijs. [Lees meer...]