De Schilden van je Innerlijke Familie

Een methodiek die je leert hoe je problemen met je kinderen kunt oplossen, als ouders en als professional

Ouders en verzorgers van kinderen: wat kan deze methode voor jullie betekenen?
Als ouder ben je van grote invloed op het welzijn van je kind. Uiteraard is het ook je diepe wens dat het goed gaat met je kind. Toch is dat niet altijd het geval en kom je ook moeilijke situaties met je kind tegen. Dan is het fijn als jij zelf een methode hebt waarmee je (samen met je partner) snel kunt zien wat er misgaat en wat er nodig is om hier goed mee om te gaan. Dat is precies wat ‘De Schilden van je Innerlijke Familie’ je biedt. Je hoeft er geen psycholoog of coach voor te zijn – alleen een ouder of verzorger die bereid is om verder te komen. Je leert zien wat werkt en waarom. Je voorkomt dat je steeds weer tegen dezelfde dingen aanloopt. Zo komen er meer rust, ontspanning en plezier in het gezin.

Vraagstukken waarmee deze methode ouders en verzorgers onder andere kan helpen:
• Kom je regelmatig in een strijd terecht met je kind?
• Is je kind sneller angstig en verdrietig dan andere kinderen?
• Is je kind op school heel braaf en thuis een branieschopper?
• Cijfert je kind zich vaak weg, ten koste van zichzelf?
• Vertelt je kind weinig over wat er in hem/haar omgaat, ondanks je vele pogingen?
• Is je kind vaak jaloers?
• Zoekt je kind vaak conflicten op waardoor het dus ook vaak conflicten heeft?
• Zitten jij en je partner qua aanpak van de opvoeding regelmatig niet op één lijn?
• Raak je snel geïrriteerd en baal je daar achteraf van?
• Of ben je juist vaak onzeker over je aanpak en wil je je zekerder voelen?

Professionals die werken met kinderen: wat kan de methode voor jullie betekenen?
Als professional ben jij zelf het belangrijkste instrument waarmee je een bijdrage levert aan het welzijn van het kind en het gezin waarmee je werkt. De methode ‘De Schilden van je Innerlijke Familie’ biedt je snel zicht op wat er met het kind en het gezin gebeurt in interacties. Vervolgens kun je dit in de taal van de methode op een toegankelijke manier aan hen uitleggen. Tegelijkertijd krijg je praktische handvatten om het kind en het gezin inzicht en tips te geven. Zo heeft deze methode een dubbele werking.

De methode
Iedereen weet dat gezinnen in de buitenwereld allerlei voor hen specifieke manieren van omgaan met elkaar creëren. Soms handig, soms minder handig. Deze methodiek laat zien hoe je ook van binnen als mens een gezin hebt. De innerlijke familie bestaat bij iedereen uit een meisje, jongetje, man en vrouw. Dus of jij nu een man of vrouw bent, je hebt allemaal deze innerlijke figuren in jou! Deze herkenbare archetypen staan ieder symbool voor een verzameling eigenschappen en drijfveren:
• Meisje: onschuld, gevoelens, behoefte aan verbinding en harmonie, kwetsbaarheid.
• Jongetje: plezier, energie, vrijheid, enthousiasme, impulsiviteit, eigenheid.
• Vrouw: geduld, begrip, verzorgen, verdragen, innerlijk weten, waarden.
• Man: denkkracht en daadkracht, focus, besluitvaardigheid, plannen, resultaatgerichtheid.

Je kunt deze vier archetypen ook zien als vier brillen om situaties door te bekijken, of als vier rollen of stijlen die je per situatie kunt inzetten. De methode leert je ieder innerlijk familielid weer terug in zijn of haar kracht te zetten en hun onderlinge samenwerking te versterken. Je leert daarmee al je eigenschappen te waarderen en in te zetten op een manier die op dat moment het beste past. De ene situatie vraagt om een daadkrachtige man die grenzen stelt, de andere situatie vraagt om een grapje en een slim idee van het jongetje. Weer een andere situatie vraagt om het geduld en de praktische wijsheid van de vrouw. En er zijn situaties die vragen om de lieve, gevoelige, verbindende kwaliteiten van het meisje.

Iedereen kan deze methodiek naar eigen vermogen toepassen. Soms is het voldoende om te begrijpen dat je een kind wat meer vanuit je begripvolle vrouw moet benaderen in plaats vanuit de begrenzende man. En soms is het belangrijk om te zien dat een kind kennelijk heeft geleerd dat voor kwetsbare meisjes (gevoelens) of ondeugende, impulsieve jongetjes geen plek is (geweest) in het gezinsleven.
Met behulp van poppetjes beeld je de innerlijke familie uit – hoe zij met elkaar en de buitenwereld omgaan – en beweeg je ze naar een gewenste opstelling.

De grondlegger
Arienne Klijn (1970) studeerde psychologie en relatie- en gezinstherapie. Ook leerde zij van de levenswijsheid van de natuurvolkeren hoe je als familie een gezond evenwicht kunt vinden. Wat zij van beide bronnen leerde, heeft ze in deze methode gecombineerd. Zij leidt professionals op die met de methode ouders en kinderen helpen het plezier en de harmonie in hun gezin terug te vinden. Hierin werkt ze onder anderen samen met Janneke van Olphen, die ouders en kinderen met de methode begeleidt.

Wat kan deze methode voor mij betekenen? Een casus
Al sinds zijn geboorte is Dave (8) bijzonder gevoelig voor allerlei prikkels. Zijn ouders hebben dat vroeg gezien en zijn daarom zorgvuldig met hem omgegaan. Ze zorgen ervoor dat hij regelmatig kan ontspannen, ook school hebben ze hierbij betrokken. In de weekends plannen ze nooit te veel afspraken en als ze met Dave ergens naartoe gaan, bereiden ze hem eerst goed voor. Het laatste jaar heeft Dave steeds meer driftbuien. Het gaat er dan heftig aan toe. Hij gooit met spullen, slaat, vloekt, schreeuwt. Zijn ouders zijn bezorgd: ondanks hun voorzorgsmaatregelen lijkt Dave overprikkeld te zijn. Wat zien ze over het hoofd?
Met behulp van de methode ‘De Schilden van je Innerlijke Familie’ zien ze al gauw dat dit gedrag van hun zoon niets te maken heeft met zijn gevoelige kant: zijn innerlijke meisje. Ja, Dave is gevoelig, maar die kant van hem wordt wel goed verzorgd. Het innerlijke jongetje van Dave krijgt echter een steeds duidelijkere eigen wil. Op zich een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is hij daar vrij grenzeloos in. Als hij niet krijgt wat hij wil, wordt hij driftig en gaat hij ver in het uiten van zijn frustratie, compleet met driftbuien. Aangezien hij geen duidelijke grenzen tegenkomt, gaat hij steeds verder in het uiten van zijn drift. Omdat hij ook gevoelig van aard is en zijn ouders dat maar al te goed weten, durven ze Dave niet goed ‘aan te pakken’. Ze zijn bang om hem te beschadigen en weten ook niet goed hoe ze met respect voor zijn gevoelige aard toch duidelijk grenzen kunnen stellen.
De professional die Dave en zijn ouders verder helpt, legt uit dat het innerlijke meisje van Dave voldoende aandacht en ontspanning krijgt. Maar dat het voor het innerlijke jongetje van Dave belangrijk is dat hij begrensd wordt. Om beide kanten van Dave op een goede manier te benaderen, leren zijn ouders hoe ze (het jongetje in) Dave kunnen aanspreken en bijsturen, op een veilige manier voor zijn gevoelige aard (oftewel zijn innerlijke meisje). Twee weken later sturen zijn ouders een mail: de rust is wedergekeerd en ze kunnen nu genieten van hun kind, dat zich steeds beter weet te uiten.

Workshops voor ouders en verzorgers
Wij bieden diverse workshops aan voor ouders en verzorgers van kinderen, waarin je door de bril van de methode leert kijken en leert omgaan met situaties die je, in de interactie met je kind, tegenkomt. Voorbeelden van workshops:
• ‘Opvoeden geen bezwaar’: wanneer grenzen stellen moet en ruimte geven kan.
• ‘Hooggevoelig kind’: welk gedrag van je kind komt voort uit hooggevoeligheid en welk niet, en hoe kun je hier goed mee omgaan?
• ‘Hooggevoelig en strong-willed’: hoe je strijd voorkomt en je je kind op een veilige en duidelijke manier mee laat bewegen.
• ‘Hooggevoelige ouders’: voor ouders die zelf hooggevoelig zijn en daarmee tegen een aantal dingen aanlopen in hun ouderschap en in de interactie met hun kind. Je leert wat jij als ouder nodig hebt en hoe je het jezelf kunt geven.

Reacties van deelnemers
Margriet: ‘Ik ben superenthousiast over de workshop! Het model is zo overduidelijk en door de praktijkvoorbeelden zo goed toepasbaar. Daarmee werd de workshop niet alleen informatief maar ook concreet en vooral interactief. Het effect binnen ons gezin was dezelfde dag al merkbaar, geweldig! Na drie volle uren ging ik huiswaarts met enorm veel energie, (zelf)vertrouwen en zin om mijn kind te zien. Echt te zien.’

Ludo: ‘Ik heb iets in handen gekregen waar ik mee verder kan. Het model van de innerlijke familie liet mij goed zien waar ik steeds de mist in ging en wat ik anders moest doen. Ik heb, thuisgekomen, gelijk een moment met mijn partner ingepland om samen de nieuwe aanpak te bespreken. We zijn het gaan toepassen en het werkt! Daar ben ik zó blij mee! Ik geniet weer van mijn kinderen.’

Workshops voor scholen en sportscholen
Voor scholen (ook sportscholen) verzorgen wij regelmatig lezingen en workshops. Met behulp van ‘De Schilden van je Innerlijke Familie’ krijg je praktische handvatten aangereikt. De lezingen en workshops kenmerken zich door hun interactieve en frisse karakter. De methode is zeer toegankelijk, terwijl de inhoud niet oppervlakkig is. Dat maakt het heel krachtig. Er wordt gelachen terwijl er wordt geleerd.

Consulten
Het voordeel van een consult is dat je één op één naar jullie gezin en ieders innerlijke familie kijkt en dat je op maat gesneden handvatten meekrijgt.

Opleiding voor professionals
De opleiding kent twee modules. In de basismodule van drie dagen maak je kennis met je innerlijke familie. Je leert hoe je meer zicht en grip krijgt op jezelf, zodat jij jouw beste instrument wordt in het begeleiden van anderen. In de vervolgmodule leer je vraagstukken van anderen te analyseren. Je oefent in hoe je anderen een stap verder kunt brengen met behulp van het schildenmodel en de onderliggende kennis uit de strategische systeemtherapie. Het werken met twee proefcliënten en het maken van een leerverslag maken deel uit van de opleiding.
Na afloop van de opleiding kun je een vraagstuk analyseren en aangeven welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te komen. Bij positief afsluiten van de toets aan het eind ontvang je een certificaat en kun je een jaar lang gratis gebruikmaken van de licentie ‘Schildencoach’.

Reacties van deelnemers
Maria: ‘Jaren geleden ben ik in contact gekomen met de methode De Schilden van je Innerlijke Familie van Arienne Klijn. Ik raakte hier zo enthousiast over dat ik de opleiding voor schildencoach heb gevolgd en de methode nu inzet voor werk en privé. Ik kan mijn cliënten sneller helpen dan ooit en bovendien zelfs complexe vragen op een luchtige manier behandelen. Een leuk voorbeeld? Een klein meisje in mijn praktijk kon niet slapen door nachtmerries over een boze heks. Samen met haar kwam ik erachter dat haar innerlijke meisje bang was voor de heks, maar haar innerlijke jongetje zeker niet. De eerstvolgende nacht stak dat jongetje zijn tong uit naar de heks. De slaapproblemen waren over.’

Hans: ‘Deze coachopleiding heeft mij de kapstok geboden die ik al een tijdje zocht. Zowel mijn professionele als levenservaring kan ik kwijt in deze methode. De handvatten zijn praktisch, helder en doeltreffend. Tegelijkertijd ervaar ik de ruimte om mijn eigen kwaliteiten te benutten. Eindelijk komt alles samen!’

Hoe kun je ons vinden?
Voor professionals:
DFGS
Arienne Klijn
www.innerlijkefamilie.nl
arienne@innerlijkefamilie.nl

Voor meer informatie:
• www.innerlijkefamilie.nl
• boeken van Arienne Klijn:
– Maak kennis met je innerlijke familie, ISBN 978-90-809649-0-7; voor ouders
– Waarom het Jongetje altijd wint, ISBN 978-90-259-5967-8; voor professionals
• gratis basisworkshop over de methode bij DFGS, zie www.innerlijkefamilie.nl

Voor ouders/verzorgers:
Envie|Gevoeligheid Grootbrengen:
Janneke van Olphen
www.gevoeligopvoeden.nl
gevoeligopvoeden@gmail.com
06-14386235