De Suikerhemel-methode

Een persoonlijke coachingsmethode die geschikt is voor álle kinderen en door de manier waarop er binnen de methode gewerkt wordt, specifiek aansluit bij de leefwereld van de zogenaamde beelddenkers

Aansluiten bij het beelddenken van kinderen
De kern van de methode is dat ik de kinderen zich bewust laat worden van de beelden die zij op het moment dat ze bij mij zijn, belangrijk vinden. Beelden zoals angstig voor de klas staan, scheiding van de ouders of een lastig onderdeel tijdens de zwemles. Deze beelden worden uitgesproken, opgeschreven/getekend en krijgen op een beeldende manier hun plaats. Het doel van de methode is om het lastige thema buiten het hoofd te plaatsen. Door de beelden op te schrijven of te tekenen, kan een kind ze niet alleen ervaren, maar ook van enige afstand bekijken.
Tijdens de coaching wordt het oproepen van beelden gestimuleerd door een bovenal positieve, speelse sfeer en door samen plezierige activiteiten uit te voeren. Binnen De Suikerhemel doe ik dit door met de kinderen samen een denkbeeldige taart te bakken, welke uiteindelijk werkelijkheid wordt. De entourage is sprookjesachtig, zeker niet alledaags. Er zijn verkleedkleren, schmink, muziek, een pipowagen, etc. aanwezig. Dit alles om een speciale positieve omgeving op te roepen die ruimte geeft aan een gesprek over bijzondere dingen.

Voor welke kinderen is de methodiek geschikt?
Het ene kind ontwikkelt zijn linkerhersenhelft meer, wordt analytischer en denkt in getallen, vormen en woorden. Het andere kind heeft een voorkeur om de wereld vanuit zijn rechterhersenhelft te benaderen en denkt in beelden.
De Suikerhemel-methode richt zich met name op de beelden die kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. Het is daarom een geschikte methode voor kinderen die een normaal evenwicht hebben in het functioneren tussen hun linker- en rechterhersenhelft, en voor kinderen die de wereld meer dan gemiddeld vanuit hun rechterhersenhelft benaderen. De laatste groep kent veel kinderen die hoogsensitief zijn en voor wie intuïtie belangrijk is.
Steeds meer merken we in het onderwijs dat de hoofden van onze kinderen vol zitten. Vooral sensitieve beelddenkers kunnen hun indrukken moeilijk plaatsen, parkeren en verwerken. Vaak blijven de gedachten in een cirkel draaien en wordt het hoofd alleen maar ‘voller’. Dit alles maakt dat je er als kind soms niet meer uit komt en dat er dus ook weinig ruimte is voor opslag van nieuwe gedachten. Hoogsensitieve en hoogintuïtieve kinderen hebben daarnaast ook een extra antenne voor externe prikkels. De rechterhersenhelft is bijzonder goed ontwikkeld en dus ook in staat om alle zintuigen op scherp te zetten.

Het coachingstraject
Het coachingstraject speelt zich gedurende vijf tot zeven sessies af en is als volgt opgebouwd.
Tijdens een huisbezoek bekijkt de coach samen met de ouders wat de hulpwens is. Gedurende de eerste sessie met het kind kijken coach en kind of er misschien nog aanvullingen zijn, of misschien moet de hulpwens juist aangepast worden. Soms komt het voor dat het kind het niet eens is met de hulpwens van de ouders.
Het kind mag tijdens de eerste sessie een groot vel gekleurd karton uitkiezen. Op het karton staat in het midden een blanco taart afgebeeld. Het kind mag iets op de taart schrijven of tekenen waar hij/zij tijdens die sessie aan wil werken of wat hij/zij wil bereiken. Tijdens iedere sessie wordt dit onderdeel aan het einde weer opgepakt en uitgebreid. Deze beelden uit je hoofd zetten is een duidelijke afbakening voor een overvol hoofd. Nu kun je er als het ware vanuit een helikopter van bovenaf op kijken.
Tijdens de sessies mag het kind verkleedkleren aan, en aan het einde van iedere sessie mag hij/zij weer onderwerpen op de taart schrijven of tekenen.
Door de entourage en ambiance waant men zich in een compleet andere wereld: De Suikerhemel is letterlijk en figuurlijk van zoete aard en spreekt de fantasiewereld van het kind aan. Veelal wordt er gekozen voor zoete materialen, zoals een houten taart van losse taartpuntjes waarvan de ene zijde rood is en de andere groen. Door de taart op jouw gevoel te leggen, kun je aangeven hoe groot (rood) jouw probleem nog is, of dat het toch alweer meer groen is. Hierdoor ontstaat ruimte voor inzicht en ruimte voor verandering.
Als de coach merkt dat de hulpwens bereikt is, mag het kind de verwerkte items uitknippen en op een piepschuimtaart prikken. Deze taart is dan al door De Suikerhemel bekleed met marsepein. Deze handeling vindt alleen plaats indien de getekende/geschreven items echt verwerkt zijn en ze de zintuigen ruimschoots aan bod hebben laten komen. Op deze wijze blijft de dummytaart een trotse herinnering.
Het opmaken van de dummytaart is een ideaal toetsmoment tijdens het traject, want soms wordt datgene waarvoor hij/zij eigenlijk bij De Suikerhemel kwam, niet uitgeknipt. De dummytaart blijft bij De Suikerhemel staan tot de afsluitende sessie.
Tijdens die afsluitende sessie wordt het kind voor de praktijk gereden, waar al een rode loper klaarligt. Dit is dan de grote dag voor het kind, want vandaag mag het zijn/haar persoonlijke taart decoreren. Vooral met het doel duidelijk aan te geven dat het iets overwonnen en bereikt heeft. Op deze wijze sluit je ook een thema duidelijk af. Het rek met verkleedkleding staat klaar, lievelingsmuziek mee en vooral FEEST. Na afloop gaat het kind vol trots weer over de rode loper met zijn/haar eigen taart met persoonlijk thema naar huis.

Zo verliep de coaching van Marianne …
Marianne is een wijs, lief meisje van 9 jaar oud. Ze woont met haar vader, moeder en drie broers. Waarschijnlijk is zij hoogsensitief, ze heeft een geweldig rapport. Zo op het eerste oog goede ingrediënten voor een blij meisje, maar volgens haar ouders zou het fijn zijn als ze nog iets weerbaarder zou worden. Ze mist een zusje en met dat gemis wil ze graag om leren gaan. Want het was een enorme teleurstelling voor haar dat het vierde kindje ook weer een jongetje bleek te zijn. Hier kan ze echt onder lijden, wat haar vervolgens weer minder weerbaar maakt. Ze voelt zich eenzaam en gaat zich steeds meer afzonderen.

Tijdens de eerste sessie brengt Marianne haar knuffel mee. Ze vertelt honderduit over haar vriendinnen en geeft aan dat ze bepaalde dingen gewoon niet begrijpt: ‘Hoe kan je nou zoiets zeggen?’ Duidelijk een hoogsensitief meisje. Na uitleg over hoogsensitiviteit ziet zij ook in dat haar denkwereld al veel verfijnder ontwikkeld is. Ze ‘voelt’ al snel dat haar vriendinnen eigenlijk gecoacht moeten worden op sociale vaardigheden. Volgens haar zitten de verkeerde personen bij mij in De Suikerhemel. Maar al snel zegt ze: ‘Maar ik wil ook nog beter met mijn broers leren omgaan.’ Haar broertjes vindt ze maar druk en irritant.
In een van de volgende sessies laat ik een röntgenfoto zien waarop heel duidelijk de celstructuur van de mens zichtbaar is. Na enige tijd beseft ze dat het lichaam wel heel ingenieus in elkaar zit. En dat wij eigenlijk al bijzonder dankbaar mogen zijn dat er gezonde kinderen geboren worden. ‘Dat is toch al een wonder!’
Verwondering en ontwikkelingspotentieel bieden is een belangrijk ingrediënt binnen De Suikerhemel-coaching en in het leven van hoogsensitieven. Dit meisje is gedurende de periode van de sessies binnen De Suikerhemel heerlijk viool gaan spelen en vol enthousiasme op klassiek ballet gegaan. Na het beklijven van de verwondering zijn wij samen op zoek gegaan naar middelen om duidelijker haar grenzen aan te kunnen geven bij haar broers, maar ook in de buitenwereld. Ze vond het heerlijk om tijdens een groepssessie met haar broers te horen dat ze toch wel erg gewaardeerd wordt en dat haar broers openstaan voor haar ‘gevoel’.
Tijdens de allerlaatste sessie gaat de coaching gewoon door, maar we gaan het dan nogmaals beeldend vertalen met onze zintuigen.

Opvallend was dat in bovenstaande casus uiteindelijk geen zusje op de taart gedecoreerd werd. Op mijn vraag of dit onderwerp er ook op verwerkt moest worden, antwoordde ze laconiek: ‘O, nee. Dat hoeft niet meer!’ Dit thema was duidelijk minder aanwezig in het hoofd. Uiteindelijk werden er van marsepein een mooie viool, het gezin met ‘vrolijke’ broer(tje)s en klassiek ballet ontworpen. Een noodzakelijke afbakening en afronding van een traject waarbij de coachee (het kind) door het ervaren/beklijven van innerlijke reacties (emoties) bepaalde indrukken gevoelsmatiger makkelijker kan plaatsen naar waarde en betekenis. Wat maakt dat er een verwerking heeft plaatsgevonden in het hoofd en dat daardoor de manier van denken minder belastend is voor het kind. De persoonlijke taart kreeg van haar de naam: ‘In de wolken, want ik ben zo blij’.

De Suikerhemel
Susanne de Munck Mortier is leerkracht in het basisonderwijs, kindercoach en oprichtster van De Suikerhemel. Haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs en de reacties welke zij binnen De Suikerhemel op de bijlessen, workshops en kinderfeesten kreeg, maakte dat zij een goed doordachte methodiek kon ontwikkelen voor alle kinderen die aangeven dat hun hoofd vol zit.
Inmiddels wordt er binnen De Suikerhemel individueel en in kleine groepen gecoacht en organiseert De Suikerhemel activiteitendagen voor hoogsensitieve en hoogintuïtieve kinderen. Tevens organiseert De Suikerhemel ook kinderfeesten en workshops op maat.

De Suikerhemel-methode
Susanne de Munck Mortier
06-13693824
www.desuikerhemel.nl
desuikerhemel@hotmail.com