Docent Dreumesdans, Docent Kleuterdans en Docent Kidsdance

Voor volwassenen die door middel van dans de motorische, sociaal-emotionele, muzikale, verstandelijke, creatieve en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen willen stimuleren

Herken jij jezelf in een van onderstaande beschrijvingen?
Dan zijn een of meer van deze opleidingen wat je zoekt.

− Je hebt affiniteit met dans en een of meer van deze doelgroepen spreken je aan.
− Je werkt met kinderen en wilt nu ook werken met dans als bewegingsvorm
voor jouw doelgroep.
− Je wilt door middel van dans de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie stimuleren.

Methodiek
Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdgenootjes, kunnen moeite hebben om goed mee te komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan het zijn dat zij minder sociale contacten krijgen. Dit kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dans is hierbij een uitkomst, omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.

Motorische ontwikkeling
Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken tijdens Dreumesdans, Kleuterdans en Kidsdance kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbetert de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen dansvormen die aangeboden worden tijdens de lessen. Bij Kidsdance, voor kinderen vanaf 7 jaar, wordt ook aandacht besteed aan danstechniek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het samen dansen met leeftijdgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens het dansen. Ze dansen naast elkaar en met elkaar. Ze leren samenwerken tijdens het dansen. Daarnaast leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via dans. Tijdens het dansen wordt er op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Dansexpressie levert hierin een grote bijdrage.

Muzikale ontwikkeling
Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen volwassene en kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.

Verstandelijke ontwikkeling
Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en -vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Bij Dreumesdans wordt gewerkt met gebarentaal voor de taalontwikkeling van deze leeftijdscategorie. Om dezelfde reden wordt bij Kidsdance gebruikgemaakt van Engelstalige muziek.

Creatieve ontwikkeling
Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of van andere kinderen zien en daardoor tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen ook uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasiestimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Zintuiglijke ontwikkeling
Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.

Opleidingen
In de opleidingen leer je in een korte tijd alles wat je nodig hebt om goed en gedegen danslessen voor de betreffende doelgroep aan te kunnen bieden. Doelstelling van de opleidingen is het leren lesgeven door te werken met de richtlijnen die je aangereikt krijgt. Door de duidelijke lesopbouw zijn de lessen per doelgroep aangepast aan de spanningsboog van de leeftijdscategorie. Alle opleidingen beginnen met een PowerPoint-presentatie met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op de opleiding. Vervolgens worden theorie en praktijk samengebracht, waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven.

De opleidingen zijn ontwikkeld door en staan onder auspiciën van Annemiek Smegen. De opleidingen van QUENO zijn CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)- en branche-erkend. Annemiek is eigenaresse van QUENO Sportopleidingen en QUENO Healthclubs Groningen & Westerbork. Ze is onder andere opgeleid aan de Dansacademie Tilburg, waar ze zich ontwikkelde op het gebied van dansexpressie met kleuters. Tijdens haar loopbaan heeft ze de dansvorm Dreumesdans ontwikkeld toen bleek dat er veel vraag was naar dansles voor deze doelgroep. Annemiek heeft de docentenopleidingen ontwikkeld om collegae in korte tijd de juiste tools te bieden om zelf dansactiviteiten aan te bieden aan de verschillende doelgroepen. Door haar ervaring (en opleiding) in het werken met verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen zijn de opleidingen Docent Dreumesdans en Docent Kleuterdans ook zeer geschikt voor het werken met speciale doelgroepen. Annemiek heeft onder andere opleiding genoten in de disciplines dansexpressie, folklore, klassiek ballet, moderne dans, jazzdance en showdans.

Annemiek Smegen:
‘Toen ik 6 jaar was, zei ik al dat ik dansjuf wilde worden. Op mijn 14e gaf ik mijn eerste dansles en sinds mijn 16e heb ik diverse dansopleidingen gevolgd. Na afronding van mijn laatste fulltimestudie HBO Cultureel-Maatschappelijke Vorming met een specialisme binnen de dans/sport ben ik van start gegaan met ons eerste sport- en dansbedrijf. Sindsdien volg ik minimaal twee keer per jaar opleidingen en bijscholingen binnen mijn vakgebied. Sinds 2005 leid ik mensen op in verschillende disciplines op het gebied van dans en sport. Be positive, happy & healthy is mijn motto, dat zie je terug in de opleidingen.’

Opleiding Docent Dreumesdans (kinderen 1 t/m 3 jaar)
Dreumesdans is een dans-/bewegingsvorm voor kinderen tot en met 3 jaar die zelfstandig kunnen lopen. Doelstelling van Dreumesdans is om kinderen in deze leeftijdscategorie vanuit een positieve invalshoek uit te dagen tot beweging en dans. We streven ernaar kinderen zelfstandig (zonder ouder/verzorger) deel te laten nemen aan Dreumesdans. Dit blijkt de ontwikkeling ten goede te komen doordat de kinderen meer opgaan in de dansles. In de opleiding Docent Dreumesdans leer je hoe je deze les van dertig minuten kunt geven aan dreumesen en peuters.
Tijdens de les laat je kinderen kennismaken met voor hen nieuwe bewegingen en herhaal je waar ze al bekend mee zijn uit voorgaande lessen. Tijdens de lessen werken we aan het muziekgevoel en ‘dansantheid’ van de kinderen. Door dans aan te bieden waar de dreumesen en peuters van huis uit vaak niet bekend mee zijn, creëren we een dansles die maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling door de kinderen binnen de dans kennis te laten maken met getallen en taal. Naast Nederlandstalige muziek wordt gewerkt met muziek uit andere culturen. Dreumesdans heeft een duidelijke structuur en opbouw, waardoor het een heel herkenbare activiteit is voor deze leeftijdscategorie.

Inhoud opleiding: Docent Dreumesdans
Praktijk en theorie: Ontwikkeling jonge kind, lesopbouw, invulling lesonderdelen, voorbeeldles bekijken, lessen ontwikkelen, praktijk lesgeven
Inbegrepen: Cursusmap, certificaat ‘Docent Dreumesdans’ van QUENO Sportopleidingen
Doelstelling opleiding: Zelfstandig Dreumesdanslessen kunnen verzorgen
Opleiding: MBO-niveau, duur één dag

Opleiding Docent Kleuterdans (kinderen 4 t/m 6 jaar)
Kleuterdans is een dansles waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Tijdens de tweedaagse opleiding leer je hoe je dansles kunt geven aan kleuters. Je leert werken met een combinatie van dansexpressie en kinderdans. Fantasie speelt een grote rol tijdens Kleuterdans. Het is je doel om te leren hoe je kleuters kunt prikkelen tot nieuwe bewegingen en fantasie, en een eerste basis te leggen voor dans (ritme, muziek, techniek). In de Kleuterdansles worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd tot ontwikkeling van motoriek, coördinatie, kracht en fantasie in bewegen. Dansexpressie geeft elk kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen binnen eigen niveau. Kinderdans stimuleert dansontwikkeling, ritme, maat houden en danstechniek. Tijdens Kleuterdans wordt ongeveer 45% van de tijd besteed aan dansexpressie en 15% aan kinderdans.
Door de op de doelgroep aangepaste lesopbouw en lesinhoud kunnen de kleuters heel goed geboeid blijven ondanks de korte spanningsboog. Bij Kleuterdans dansen de kinderen in een fantasiewereld: ‘Bij de koning van dansland’. Binnen dit thema is alles mogelijk. Tijdens de opleiding leer je hoe je hiermee kunt werken.

Inhoud opleiding: Docent Kleuterdans
Praktijk en theorie: Dansexpressie, kinderdans, lesopbouw, ontwikkeling van het kind, lessenreeksen, verhaallijn voor de les, lesvoorbereiding, muziekgebruik en werken met een tamboerijn, thema’s en jaarplan maken
Inbegrepen: Cursusmap en certificaat ‘Docent Kleuterdans’ van QUENO Sportopleidingen
Doelstelling: Zelfstandig Kleuterdanslessen kunnen verzorgen
Opleiding: MBO-niveau, duur twee dagen

Opleiding Docent Kidsdance (kinderen 7 t/m 12 jaar)
Kidsdance is een dansles voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, onderverdeeld in (bij voorkeur) maximaal twee leeftijdscategorieën samen. In de lessen wordt gewerkt met muziek die de kinderen aanspreekt, waarop voor hen nieuwe dansbewegingen worden gedaan. Dansstijlen die gebruikt kunnen worden bij Kidsdance, zijn onder andere jazzdance, moderne dans, hiphop en breakdance.

In de opleiding leer je hoe je succesvolle Kidsdancelessen kunt geven aan verschillende leeftijdscategorieën. Je leert werken met methoden om dansen uitdagend te maken voor de doelgroep. Hierbij werken we met je eigen danservaring en kennis. Door de handvatten die we je bieden, leer je vanuit verschillende invalshoeken kinderdansen maken en hoe je die kunt doceren.

Inhoud opleiding: Docent Kidsdance
Theorie en praktijk: Ontwikkeling kind (7-12 jaar), muziek tellen, lesopbouw, lesonderdelen, dansbeschrijvingen maken, verschil leeftijdscategorieën en hoe hiermee te werken in je lessen, doceren aan de doelgroep
Inbegrepen: Cursusmap en certificaat ‘Docent Kidsdance’ van QUENO Sportopleidingen
Doelstelling: Zelfstandig Kidsdancelessen kunnen verzorgen
Opleiding: MBO-niveau, duur één dag

Meer informatie
Contactgegevens:
Bedrijf en contactpersoon: QUENO Sportopleidingen – Annemiek Smegen
www.queno.nl
info@queno.nl
0593-552895
Adres 1: QUENO, Hoofdstraat 55B, 9431 AC Westerbork
Adres 2: QUENO, Nieuwe Ebbingestraat 70, 9712 NN Groningen
Facebook like-pagina: QUENO Sportopleidingen