Fotoanalyse bij kinderen

Voor ouders die willen weten wat er omgaat in hun kind ten behoeve van een optimale begeleiding – Het verhaal achter de uiterlijke verschijningsvormen van communicatie

jongspirit logo

Kinderen zonder woorden
Wat als een kindje te jong is om met je in gesprek te gaan of niet wil praten of niet kan praten? Kinderen die (nog) moeilijk kunnen vertellen of duidelijk maken wat er aan de hand is, worstelen met hun gevoeligheid, angsten en andere oorzaken van fysieke en gedragsproblemen. Hoe kom je er dan als ouder, verzorger, begeleider of leerkracht achter wat de kern van het probleem is?
Een mogelijkheid is om op een ander level in gesprek te gaan. In plaats van je te richten op de woorden en andere uiterlijke verschijningsvormen van communicatie, ga je naar de kern. De kern bevat het totale plaatje van emoties, mentale overtuigingen, intenties en ervaringen. Pure informatie zonder invullingen en interpretaties.

Telepathische communicatie
Een aantal jaren geleden herontdekte Karina de Jong, die toen werkzaam was als dierentolk en coach, per toeval haar vermogen om op telepathische wijze met kinderen te communiceren.
Karina: ‘Op een kraamschudfeestje werd de nieuwe wereldburger trots getoond, terwijl hij op de arm van een van de aanwezigen lag. Het kleine mannetje had het duidelijk niet naar zijn zin en huilde van ongenoegen. Op dat moment hoorde ik het jongetje communiceren: “Ik wil graag omgedraaid worden, zodat ik niet al die gezichten/ogen zie.” Vol ongeloof dat deze wijze van communicatie ook mogelijk was met kinderen in plaats van alleen maar met dieren, vroeg ik of degene die het jongetje in de armen had, hem wilde omdraaien. Direct nadat het baby’tje was omgedraaid, zuchtte hij diep en viel rustig in slaap.’

Hoe werkt telepathische communicatie?
Tijdens deze manier van communiceren zitten de ontvanger en de zender op dezelfde golflengte, vergelijkbaar met het kunnen luisteren naar je favoriete radiozender omdat je de radio op de juiste frequentie hebt gezet. Dit afstemmen op de juiste frequentie is te bereiken door gebruik te maken van een foto van de zender (vandaar de naam fotoanalyse). Deze vorm van communicatie is, zoals aangegeven, uiterst puur, omdat het onmogelijk is om vanuit je kern te liegen. De ontvanger ‘vertaalt’ de verkregen informatie, die bestaat uit beelden, emoties, fysieke waarnemingen en indrukken.
Doordat je bij de kern komt, kun je achter oorzaken komen van onder andere:

• Angsten
• Gedragsproblemen
• Fysieke klachten
• Eetproblemen
• Slaapproblemen

Het voordeel is dat je hier direct op in kunt spelen. De kinderen voelen meteen een opluchting en weten dat ze eindelijk begrepen worden!

Wanneer laat je een fotoanalyse doen?
Kort gezegd kun je een fotoanalyse gebruiken om achter oorzaken van gevolgen te komen. Een bijkomend voordeel is dat je gewoon lekker thuis kunt blijven. Je voorkomt hiermee dat je met een kind ergens naartoe moet waarbij hij/zij mogelijk een gevoel kan krijgen dat er iets mis is met hem/haar. Je kunt ook een ‘fun’analyse laten doen om gewoon meer inzicht te krijgen in een kind. Wat vindt je kind leuk of niet leuk? Na het gelegde contact krijg je een uitgebreid verslag via de mail terug, dat aangevuld wordt met tips en inzichten.

Een fotoanalyse heeft twee mogelijkheden:
De eerste mogelijkheid is dat er gecommuniceerd wordt met kinderen die zelf moeite hebben om zich verbaal te uiten. Dit kan zijn door de leeftijd, een fysiek onvermogen of een emotionele of mentale beperking. Je kunt een fotoanalyse laten doen naar aanleiding van het feit dat een kind gedrag laat zien dat moeilijk is te verklaren, of dat het kind angstig is, fysieke klachten heeft of gewoon omdat je graag wilt weten wat er in een kind omgaat en wat hij/zij als (on)prettig ervaart. Een fotoanalyse geeft veel inzicht in de belevingswereld van een kind.
Een tweede mogelijkheid is om te communiceren met kinderen die wel beschikken over verbale communicatie. In dit geval wordt er gecommuniceerd met het onderbewuste van een kind. Veel gedragingen of klachten hebben hun oorsprong daar waar we met ons bewustzijn niet meer bij kunnen komen. In het onderbewuste wordt alles opgeslagen! Alle ervaringen, meningen, gedragingen, oorzaken en gevolgen. Hier zit de bron van info, waar tijdens regressie- en hypnotherapie ook gebruik van wordt gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om inzichten te krijgen die anders onontdekt zouden blijven. Deze mogelijkheid gaat altijd in overleg met het kind zelf. Het kind heeft daarna ook alle recht om inzage te krijgen in het verslag dat gemaakt wordt naar aanleiding van de fotoanalyse.

Tim, 4 jaar
Tim gaat al naar de basisschool. Zijn ouders zijn trots, maar tegelijkertijd lopen ze tegen allemaal veroordelingen aan. Tim weigert namelijk om verbaal te communiceren. Al tijdens de bezoekjes aan het consultatiebureau werd hier de zorg over uitgesproken. Tim valt niet binnen de normen en daar moet wat aan gedaan worden. Zijn ouders zijn erg verdrietig omdat ze zien dat Tim zichtbaar lijdt onder alle bezoekjes aan mensen die hem aan verschillende testen blootstellen. Op de basisschool verergert het gedrag van de omgeving in veelvoud omdat Tim niet mee kan komen op school. Radeloos kloppen de ouders aan bij de praktijk van Karina voor een coachingsessie met Tim. Karina raadt aan om een fotoanalyse te doen zodat voorkomen wordt dat Tim weer bij iemand op bezoek moet om te kijken waarom hij ‘abnormaal’ is.
Tijdens het telepathisch contact van Tim en Karina blijkt dat Tim een heel goede reden heeft voor zijn spraakweigering. Hij voelt dat (vooral) volwassen mensen met een dubbele bodem spreken. Hij begrijpt prima wat voor woorden er gezegd worden, maar voelt daarnaast des te beter wat onbespreekbaar blijft en welke emoties en soms leugens achter de woorden zitten. Hoe kan hij zich hier dan aan conformeren? Voor de ouders vallen er veel puzzelstukjes op hun plek. Zij hebben Tim altijd willen behoeden voor de problemen waar zijzelf als volwassenen mee worstelden. Na de fotoanalyse kozen ze voor een open en transparante communicatie, waarbij ook emoties werden benoemd. Tim is zich daarna rustig aan gaan wagen aan spraak …

Karina heeft veel contact gehad met autistische kinderen. De ‘onderliggende informatie’ bij verbale communicatie wordt door veel autistische mensen gevoeld, maar deze is voor hen onvatbaar, waardoor de neiging ontstaat om zich af te sluiten. Autistische kinderen kunnen onderling vaak prima communiceren, middels telepathie. Dit is tevens de reden waarom veel autistische kinderen heel goed met dieren overweg kunnen. Voor dieren is telepathische communicatie een vanzelfsprekendheid.

Kan iedereen leren om telepathisch te communiceren?
Het antwoord hierop is ja. Iedereen heeft de beschikking over intuïtie. De een is er al meer mee vertrouwd dan de ander, maar het is bij iedereen te ontwikkelen. Karina de Jong geeft sinds 2006 cursussen om te leren communiceren met dieren. In 2013 is hieraan de cursus ‘Intuïtief contact met kinderen en telepathische communicatie met kinderen’ toegevoegd. Tijdens deze cursus leer je om weer te herkennen hoe deze vorm van communicatie werkt.

Jenny, 16 jaar
De moeder van Jenny nam contact op met Karina. Ze had gelezen over de mogelijkheid tot fotoanalyse bij kinderen. De vraag van de moeder was: ‘Is dit ook mogelijk bij een tiener?’ Doordat dit meisje zelf al volop in een denk- en oordeelproces zat, was het onmogelijk om op dezelfde wijze telepathisch contact te hebben als met jonge kinderen en dieren.
Na overleg met Jenny zelf werd contact gelegd met haar onderbewuste. Jenny zat niet lekker in haar vel en werd door haar omgeving als onhandelbaar ervaren. Veel woedeaanvallen en neiging om spullen kapot te maken. Door haar gedrag kon ze niet meer bij haar moeder in huis wonen en zat ze in een groepsopvang. Uit het telepathische contact met haar onderbewuste bleek dat Jenny zich ontzettend onbegrepen en vooral onveilig voelde. Haar onderbewuste gaf aan dat, door het overlijden van haar oma, haar stabiele veilige factor was weggevallen. De steun en bevestiging die Jenny bij haar oma kreeg, ontbraken als gevoel bij haar moeder. Een situatie die zo gegroeid was, en waar niemand bewust iets aan had kunnen doen.
Na het contact las Jenny ‘haar’ verslag en barstte in tranen uit. Ze kon haar onverklaarbare woede ineens een plek geven. Ze had zicht gekregen op de oorzaak. Hierdoor kwam er weer licht aan de horizon en kon ze samen met haar moeder werken aan een stuk vertrouwen, waar ze zich bij haar moeder nooit eerder voor open had gesteld!

Karina de Jong, van JongSpirit, is auteur van:

− Oneindig inzicht
− Dierentuindieren aan het woord
− Meditaties voor kinderen
− Diereninspiratiekaarten voor kinderen
− Negen Symbolenkaarten van de MIR-Methode

Karina de Jong
Veenhuizerweg 49
7321 CV Apeldoorn
www.jongspirit.nl
info@jongspirit.nl

portret Karina