HAPPY-methode

Met de HAPPY-methode minder lastige situaties én meer zelfvertrouwen, voor kinderen én ouders!

HAPPY KIDS boek cover

Voor wie?
De HAPPY-methode is bedoeld voor ouders, andere verzorgers, studenten en professionals die met kinderen werken.
De HAPPY-methode is zelfs te gebruiken door kinderen zelf! Diverse kinderen herinneren hun ouders aan het gebruik van de HAPPY-methode en leren zelf ook helder te communiceren. Kinderlijk eenvoudig dus.

HAPPY!?
Ouders willen niets liever dan dat hun kinderen gelukkig en gezond zijn. Dat ze gewoon happy zijn. Toch is ouderschap helemaal niet zo eenvoudig, zo blijkt uit research van drs. Sella van de Griend. Ook blijkt het maar wat lastig om eerlijk te zijn over de echt lastige zaken. Ouders willen graag voldoen aan het plaatje van een happy family. Zo vertellen zij Sella dat ze het heel moeilijk vinden om toe te geven dat dingen niet goed gaan. Schaamte, schuld en het gevoel van falen spelen een grote rol. Om dit taboe te doorbreken en bij te dragen aan gelukkige gezinnen, ontwikkelde Sella de HAPPY-methode, die ze verwerkte in het HAPPY KIDS boek, de HAPPY KIDS cd, persoonlijke ondersteuning, workshops en lezingen.

 

Minder lastige situaties en meer zelfvertrouwen
Ouders kunnen met hun kind(eren) tegen lastige situaties aanlopen, zoals: ruzie, pesten, niet luisteren, agressie, boosheid, weerstand, verdriet, angst, onzekerheid, zich terugtrekken, eenzaamheid. Ook worstelen zij vaak met hun eigen emoties en gedrag. Ouders willen graag weten hoe je met dit soort situaties omgaat. Ook vragen ze zich af hoe het zelfvertrouwen van hun kind te vergroten is.
Sella ondersteunt met haar praktijk Sella’Vie ouders bij het opvoeden, door inzicht te geven in het gedrag van hun kind en in hun eigen gedrag. Lastige situaties verminderen en het zelfvertrouwen groeit, van kinderen én ouders.

Pijlers HAPPY-methode
Twee vragen die Sella van kinds af aan bezighouden en een drijfveer voor haar kennisvergaring zijn: ‘Waarom doen mensen zoals ze doen, ook al worden ze daar niet gelukkig van of doen ze er andere mensen verdriet mee?’ en ‘Waarom is het zo moeilijk om je gedrag te veranderen?’ Na jarenlang onderzoek vond Sella de antwoorden in datgene wat we geleerd hebben tijdens onze jeugd over de wereld en over onszelf. In datgene wat we zijn gaan denken over onszelf en de wereld. En nog specifieker in de overtuigingen die we hebben gevormd. Want hoe je over jezelf denkt, bepaalt wat je wel en niet doet, wat je wel en niet laat gebeuren. Maak je keuzes voor geluk en gezondheid of niet?
Gezien de mooie resultaten van haar ondersteuning met Sella’Vie en de regelmatige uitspraak: ‘Dit moet iedere ouder weten!’, besloot Sella de HAPPY-methode te ontwikkelen en haar expertise te beschrijven in het boek HAPPY KIDS.

HAPPY KIDS
Het boek HAPPY KIDS is een unieke combinatie van psychologie, communicatie en opvoeding. Vanuit haar achtergrond als communicatiewetenschapper gaat Sella zowel in op de – vaak onbedoelde – negatieve effecten van communicatie als op de positieve effecten van communicatie. Psychiater dr. Jeroen Terpstra noemt dit boek ‘een praktische handleiding voor een betere opvoeding’. Roy Martina beveelt het boek van harte aan: ‘hoe beter we onze kinderen zelfstandig maken en een grote eigenwaarde meegeven, hoe meer wij bijdragen aan hun geluk en gezondheid later’. Fijke Willemse, eigenaresse van Kinderpraktijk Dol Fijn! en Counsellor van het jaar 2012, onderstreept: ‘De HAPPY-methode is een krachtig, plezierig en laagdrempelig instrument, bruikbaar voor ouders en iedereen die met kinderen omgaat en werkt.’
Bij het boek zit een handige HAPPY-kaart met de belangrijkste punten van de methode, heel handig als geheugensteuntje, voor op de werktafel met cliënten of bij ouders thuis op de koelkast.

De HAPPY-methode: in vijf stappen naar een gelukkig en gezond leven
De HAPPY-methode is een eenvoudige manier van omgaan met een ander, die door iedereen te leren is. De kracht zit hem in de eenvoud. De methode bestaat uit vijf stappen. Je kunt ze gebruiken bij dagelijkse én bij lastige situaties. De ene keer volg je precies dit ‘H-A-P-P-Y’-rijtje en de andere keer pas je één ‘letter’ toe, of een paar. Elke situatie en elk persoon is tenslotte anders.

Waar staat H-A-P-P-Y voor?
H – Horen wat er is & contact maken met je kind. Het doel is duidelijk te krijgen wat er speelt. Vaak zit onder lastig gedrag een onvervulde behoefte.
A – Accepteren van gevoelens & behoeften. Neem het kind serieus en erken dat iets voor hem of haar belangrijk is, of gewoon zo is.
P – Problemen oplossen. Problemen zijn uitdagingen die om een oplossing vragen. Kinderen willen graag onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem.
P – Persoonlijke zelfstandigheid vergroten. Leer het kind te vertrouwen op zichzelf.
Y – Yes! Succes vieren en positieve overtuigingen versterken. Ook al is het doel niet bereikt, toch is het goed te benoemen dat het kind wel lef, doorzettingsvermogen of een andere kwaliteit heeft getoond.

Het resultaat
Het resultaat van het toepassen van de HAPPY-methode is verrassend. Lastige situaties verminderen of lossen zelfs op. Er komt meer harmonie in huis en er ontstaat een sterkere band tussen ouder en kind. Ook groeit het zelfvertrouwen, van kinderen én ouders.

Zelfvertrouwen, de basis voor een gelukkig en gezond leven!
Kinderen die zich niet goed over zichzelf voelen, willen zichzelf graag overstemmen door heel druk gedrag of het pesten van andere kinderen, of trekken zich juist terug.
Hoe meer zelfvertrouwen een kind heeft, hoe beter het dus op zichzelf kan vertrouwen, hoe gelukkiger hij of zij is.
Het meest gelukkig zijn mensen met zelfvertrouwen die zelfstandig functioneren. Zij hebben geleerd op zichzelf te vertrouwen, gaan uitdagingen aan, nemen beslissingen, kunnen hun mening vormen én uiten, kunnen samenwerken en hebben respect voor anderen.

HAPPY family!
Niet alleen wensen ouders dat hun kinderen gelukkig en gezond zijn, kinderen wensen ook dat hun ouders gelukkig en gezond zijn. De HAPPY-methode biedt uitkomst. De HAPPY-methode is namelijk ook door volwassenen op zichzelf toe te passen!

Over de HAPPY-methode:
‘De dag dat ik het boek HAPPY KIDS had gelezen, was het ’s avonds uiterst relaxed aan tafel met mijn drie mannetjes! Het is – ook vandaag weer – relaxed doordat ik mijn zoons betrek in de oplossing in plaats van ze te straffen. En goed om te zien hoe creatief ze zijn in het bedenken van de oplossing!
In ieder geval kan ik vanuit mijn rol als moeder zeggen dat de HAPPY-methode me erg aanspreekt en makkelijk is toe te passen. Vooral het idee dat kinderen deel van de oplossing moeten zijn in plaats van het probleem, vind ik heel krachtig.
In mijn werk als trainer houd ik mij bezig met de aanpak van kindermishandeling. Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Wat deze gezinnen gemeen hebben, is dat er sprake is van een stressvolle gezinssituatie, waarin op veel terreinen problemen zijn. Voor ouders is het dan heel moeilijk om op liefdevolle wijze lastige opvoedsituaties de baas te zijn. De HAPPY-methode kan voor deze gezinnen de ommekeer betekenen. Met de HAPPY-methode is het mogelijk om in korte tijd inzicht te krijgen in de effecten van je eigen opvoedgedrag. Daarnaast kun je met deze methode je eigen zelfvertrouwen opbouwen en ook dat van je kinderen.’
Drs. Ninke van der Leck – Bureau Bespreekbaar; voor Training en Advies bij Kindermishandeling

Over het boek HAPPY KIDS:
‘Zelfvertrouwen is onmisbaar voor een gelukkig leven. Als ouder wil je je kind alles geven, maar hoe? Leer je kind te vertrouwen op zijn eigen gevoel. Sella reikt je de handvatten, inzichten en praktische adviezen.’
Josje Feller – Oprichter Vrouw&Passie, hoofdredactrice Vrouw&Passie Magazine

Over de workshop HAPPY KIDS:
‘Sella haar passie en enthousiasme en liefde voor kinderen is zo enorm hartverwarmend. Het is aanstekelijk en effectief hoe ze de workshop HAPPY KIDS heeft ontwikkeld en hoe ze die geeft. Met haar liefdevolle aanwijzingen en adviezen is iedere (stief)ouder ’n winner in ouderschap! Ik heb Sella als een expert ervaren die weet wat ze doet en hoe ze de gewenste resultaten kan realiseren met haar cliënten.’
Guerlain Stokkel – Talent voor Geluk; trainingen voor kinderen

Over de cd Geheimen van HAPPY KIDS:
‘“Met heel mijn hart hou ik van jou, ik hou van jou, gewoon om wie je bent …” Een citaat van een van de nummers op de cd. Een citaat dat eigenlijk alle liedjes op de cd omvat. Kinderen worden in de nummers voornamelijk aangespoord zichzelf te zijn en te blijven. En – heel belangrijk – het laat zien dat er ruimte is voor emoties, in welke vorm dan ook. Een kind leert dat er fouten gemaakt mogen worden, immers … “Ik hou van jou, gewoon om wie je bent!” Het ontroert me, zo mooi en zo simpel!’
Linda Boerma – Groepsleerkracht speciaal onderwijs

Meer informatie:
– www.SellaVie.nl
– boek HAPPY KIDS – In 5 stappen naar een gelukkig en gezond leven voor je kind én voor jou, ISBN 9789002252433; te bestellen via www.happykidsonline.nl of bij de boekhandel
– www.happykidsonline.nl:
o persoonlijke ondersteuning
o workshop HAPPY KIDS
o lezing HAPPY KIDS
o cd Geheimen van HAPPY KIDS; de HAPPY-methode vertaald in songs voor kids van 0 – 10 jaar én hun ouders; te bestellen via www.happykidsonline.nl

HAPPY-methode
Drs. Sella van de Griend
030-6020898
www.happykidsonline.nl
info@sellavie.nl

sellavie logo - zonder tekst