LEREN LEREN Methode

Studievaardigheidstraining rondom het visuele leren voor jeugd in het bo, vo, mbo en hbo

Doelgroep
De LEREN LEREN Methode is oorspronkelijk opgezet voor schoolgaande jeugd met leerproblemen, bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, AD(H)D en ASS, beelddenkers, en ook hoogbegaafde kinderen.
Al snel werd echter duidelijk dat deze methode voor alle jeugd effectief is. Door de lesstof niet talig maar visueel te verwerken, wordt leren leuker, beter en effectiever en verbeteren de rapportcijfers. Ook de motivatie stijgt (‘Ik kan het wel!’), en juist dat is een belangrijke basis voor succes.

De LEREN LEREN Methode
− is een korte training van enkele uren voor studerende jeugd in het bo, vo, mbo en hbo;
− maakt kinderen bewust van hun eigen talenten zodat ze die kunnen toepassen bij het studeren;
− geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl;
− leert geheugentechnieken aan voor een optimaal leerresultaat;
− verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode;
− leert de technieken van de Conceptmap (gestructureerde Mindmap);
− leert de lesstof in één overzicht te plaatsen;
− leert de lesstof op een leuke en visuele manier aan te pakken;
− werkt met nieuwe, bewezen leertechnieken die aansluiten bij het lerende brein;
− is bewezen effectief bij onder andere tekstbegrip, onthouden (automatiseren) en de motivatie;
− geeft handvatten in het opzetten van een werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, project;
− is het juiste handvat bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, etc.;
− sluit naadloos aan bij visueel ingestelde kinderen (beelddenkers, hoogbegaafden);
− geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie;
− pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen.

Visueel leren
Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillen. Kinderen denken van nature liever visueel, oftewel in beelden: ze willen overzicht, werken liever vanuit gehelen (kaders) en letten meer op overeenkomsten. Niet de leerstof is vaak het probleem, maar de manier van aanbieden en verwerken. Kinderen leren op school niet hoe ze moeten leren en blijven daarom hangen in het talige overschrijven, uittreksels maken of een paar keer doorlezen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat visueel leren niet alleen leuker is, maar ook betere resultaten geeft. Door de lesstof te visualiseren, te kaderen en in één overzicht te plaatsen, krijgen hersenen beter grip op de lesstof. Goed plannen is daarbij essentieel! De chaos in het hoofd en in de agenda verdwijnt en het langetermijngeheugen wordt automatisch geactiveerd. Je ‘tekent’ als het ware je huiswerk, waardoor de lesstof als vanzelf beklijft.

Individueel inzetbaar
De LEREN LEREN Methode is individueel inzetbaar en kan dus op alle niveaus worden aangeboden. De speciale trainingen voor jeugd worden dan ook gevolgd door kinderen van alle leeftijden en niveaus door elkaar. Je werkt immers vanuit je eigen talenten en met je eigen talenten.
Tevens sluit deze manier van werken en leren naadloos aan bij alle methoden en wijzen van lesgeven. Het is een kort en krachtig instrument om jeugd te motiveren en succeservaringen bij het leren te laten beleven.

Casus
Jort mag naar de brugklas havo/vwo en heeft er zin in. Het eerste echte proefwerk komt eraan en enthousiast vertelt hij zijn ouders dat het echt ‘vet goed’ ging. Hij wist alles. Na een week krijgt hij zijn proefwerk terug: een 5,8. Wat een teleurstelling! Ook bij de andere vakken blijkt het niet zo best te gaan. Jort weet niet wat hij fout doet. Hij leert het toch goed? En hij snapt alles. Zijn moeder biedt aan hem te overhoren, maar ook dat sorteert weinig effect. Het lijkt wel alsof de school en Jort elkaar niet begrijpen. Zijn eerste rapport is aanleiding tot een oudergesprek: Jort moet echt beter gaan leren, anders redt hij het niet op dit niveau. Maar hoe leer je leren?
In januari volgt Jort een LEREN LEREN Methode-zaterdag, samen met nog vier andere kinderen. Het schept een band: hij is niet de enige! Al in het eerste uur krijgt hij inzicht in zijn manier van leren: hij is een ‘vlieg’ – hij vliegt door de lesstof en denkt dat hij het weet. Jort zit rechtop. Hij absorbeert alles, want dit gaat over hem. Het brein, geheugentest en technieken, de Kleurmethode voor tekstbegrip, de Conceptmap, de huiswerkplanner, zelfvertrouwenoefeningen, woordjes leren … de dag vliegt om. Samen met de ouders wordt de dag afgesloten, waarbij in het kort wordt uitgelegd waar ze kunnen helpen.
Jort heeft er zin in en besluit zijn proefwerk geschiedenis op de LEREN LEREN-manier te doen. Tot zijn verbazing haalt hij een 8,8. Zijn tweede rapport is zo verbeterd dat de school informeert hoe dat kan en enthousiast de LEREN LEREN Methode invoegt in de mentoruren van alle brugklassers.
En Jort? Hij leert nog steeds met de LEREN LEREN Methode en gaat over naar 4 vwo.

Reacties
‘Ik moest 4 havo overdoen als ik geen goed eindrapport had. In maart heb ik die technieken geleerd. Het was mijn vrije zaterdag, maar het heeft echt geholpen. Mijn geschiedenis- en biologiecijfers gingen omhoog en ook met Frans ging het beter. Ik heb het gered. Thanks! Nu dus examenjaar. Ik ben superblij en weet nu hoe het voor mij wél lukt.’
Cecile de Vries (16)

‘Ik heb voor Nederlands SO en voor Natuurkunde PW zo’n overzicht gemaakt. En voor Natuurkunde had ik een 8,4 en voor Nederlands een 7,8, het hoogste sinds de eerste klas. Het werkt echt! Dank je wel!’
Joyce van Leeuwen (17)

‘Namens Lotte en mezelf willen wij jou nogmaals bedanken voor de training van gisteren, Lotte vond het heel leerzaam en leuk. Heel mooi was dat Lotte in de auto aan het vertellen was over de training en tot slot zei ze: “Ik denk dat ik het leren zo leuk ga vinden!” Vandaag is ze dan ook met een door jullie aangeleerde methode aan de slag gegaan met leren en ook dat ging heel goed en met plezier. Ik ben begonnen in het boek en kan bijna niet stoppen met lezen, het geeft heel veel herkenning en vooral heel veel nieuwe informatie. Kortom, wij zijn heel blij dat je Lotte de mogelijkheid hebt gegeven om de training te volgen en ik heb veel zin in de opleiding tot trainer van deze methode.’
Manon Dinther, moeder van Lotte (12) en inmiddels zelfstandig LEREN LEREN-trainer

‘Geweldige resultaten! Een leerling is van een E- naar een B-score gegaan bij tekstbegrip. En een andere leerling heb ik in een paar weken 10 maanden vooruit gekregen op rekenen en spelling. En dat allemaal met de technieken van de LEREN LEREN Methode.’
Rose Zonneveld, zelfstandig LEREN LEREN-trainer en EXPERT

Mogelijkheden voor jeugd
In het hele land staan bevoegde, zelfstandige trainers klaar om de LEREN LEREN Methode aan te bieden aan jeugd, zowel individueel als in kleine groepjes. Ook komen trainers op scholen om workshops te geven aan docententeams.

Voor kinderen in het basisonderwijs is er een programma van acht bijeenkomsten.
De nadruk ligt op het zelfvertrouwen en het leren zelf. Door aan te sluiten bij de eigen talenten, wordt leren weer leuk.

Voor studerende jeugd vanaf 12 jaar (vo, mbo, hbo) is er één studiedag.
Slechts één (zater)dag zorgt voor een betere leerhouding en reikt visuele leertechnieken aan waardoor leren weer leuk wordt (en je cijfers ook!).

U kunt uw kind aanmelden, of vrijblijvend contact opnemen met een trainer in uw regio.
www.lerenlerenmethode.nl

Trainer worden?
Bent u docent, coach of een andere jeugdbegeleider?
Middels een tweedaagse opleiding bij Instituut Kind in Beeld leert u het programma van de LEREN LEREN Methode en ontvangt u de (digitale) werkbladen, de handleiding en een licentie die recht geeft op vermelding op de website als trainer en aansluiting bij de organisatie. Deelname aan de opleiding geschiedt middels een cv-screening en motivatie.
www.lerenlerenmethode.nl/trainer-worden

Zelf de LEREN LEREN Methode ervaren?
Bent u ouder, docent of andere jeugdbegeleider en wilt u jeugd helpen bij het leren? De studiedag Didactiek laat u de belangrijkste technieken van de LEREN LEREN Methode ondergaan. U werkt met de Kleurmethode (tekstbegrip), leert een Conceptmap maken (overzicht) en krijgt handvatten om lesstof visueel te maken (letters, automatiseren, rekenen, spelling, tafels, braingym, etc.). Tevens maakt u kennis met het Team Toppers materialenpakket (inclusief), dat zich richt op de teamtalenten van mensen.
www.beelddenkenindepraktijk.nl/cursusaanbod

Beelddenken EXPERT
Instituut Kind in Beeld verzorgt tevens al jaren de opleiding Beelddenken EXPERT. Deze vijfdaagse opleiding leidt docenten (RT, IB, orthopedagogen, logopedisten, etc.) op tot het zelfstandig signaleren en diagnosticeren van het beelddenken bij jeugd tot 15 jaar.
Middels het afnemen van een Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek met onder andere het Wereldspel en middels didactische toetsen (inclusief verslaglegging) krijgt u een breed zicht op leer- en gedragsproblemen in relatie met het visuele denken. Tevens ondergaat u de technieken uit de LEREN LEREN Methode middels de inbegrepen studiedag Didactiek.
De licentie ‘Beelddenken EXPERT’ geeft recht op vermelding op de website als EXPERT en aansluiting bij de organisatie.
www.beelddenkenindepraktijk.nl/cursusaanbod

De LEREN LEREN Methode is eigendom van:

Instituut Kind in Beeld
Bosstraat 107
1731 SC Winkel (NH)
Tel.: 0224-540290
info@kindinbeeld.nl
www.kindinbeeld.nl
www.lerenlerenmethode.nl
www.beelddenkenindepraktijk.nl