MatriXmethode van Ingrid Stoop®

Vijfdaagse praktische opleiding tot gecertificeerd MatriXcoach voor professionals die met mensen werken binnen onderwijs, hulpverlening, gezondheidszorg en bedrijfsleven

Bedenker en ontwikkelaar
Ingrid Stoop is het brein achter het gedachtegoed van haar methode. Zij volgde vele opleidingen en trainingen waarvoor ze gecertificeerd is; onder andere: orthomoleculaire geneeskunde van Gert Schuitemaker, NEI en Integra van Roy Martina, The Work van Byron Katie, NLP Practitioner, Master en Trainer bij Peter Dalmeijer en Paul Lenferink, Beyond Words van John Overdurf en Julie Silverton, Neurosemantiek van Michael Hall.
De MatriXmethode ontstond in 1993, mede door haar persoonlijke ontwikkelingen en praktijkervaringen in binnen- en buitenland.
Haar missie is kennis overbrengen aan professionals, zodat die in de eigen werkomgeving vele mensen, groot en klein, kunnen begeleiden naar de eigen oplossingen voor de eigen problemen.

Strategie
Alles wat we doen en ervaren, is een strategie, een intern proces. Leren, emoties, angsten, volle hoofden, psychosomatische klachten, et cetera. Wanneer de strategie niet optimaal werkt, kan alleen de persoon zelf die vervangen, altijd.

Leren, het jonge kind
Het kind komt op school en heeft zin om te gaan leren. Op school leert het dat en wat er geleerd moet worden. Maar de manier waarop denkbeeldig informatie onthouden kan worden, wordt niet begeleid. Daar gaat het soms fout.
Iedere persoon creëert en hanteert een eigen manier om informatie te onthouden, in een zelfbedacht systeem. Zij die makkelijk leren, hanteren een handig systeem. Leerproblemen ontstaan wanneer de eigen strategie onhandig verloopt.
De vragen van een MatriXcoach: ‘Wat ga je voor taal maken en waar ga je het onthouden?’ zijn voor het kind eenvoudige en natuurlijke vragen. Zij leren bewust het eigen denkbeeldige hoofd, altijd op de eigen manier, in te richten. De persoon staat centraal.
Heeft de persoon zelf eenmaal een manier bedacht die goed werkt, dan resulteert dat in goede prestaties.

IQ en EQ
Wanneer de strategie niet optimaal werkt, kunnen mentale en emotionele processen ontstaan. Faalangst is daar een voorbeeld van. Het kind presteert onder, er komt niet uit wat erin zit. Blokkades, belemmeringen en volle hoofden zitten de ontwikkeling in de weg. Dit geldt voor alle leeftijden.

MatriXcoaching en het denkbeeldige hoofd
Het denkbeeldige hoofd wordt door de cliënt zelf ingedeeld. De basisinformatie (alfabet, honderdveld, tafels, dagen van de week, maanden van het jaar en klokkijken) wordt geautomatiseerd door deze in het eigen systeem denkbeeldig een plek te geven. Daar wordt de informatie neergezet en teruggevonden om weer te gebruiken.
Voorbeeld: het alfabet zet ik op een digibord buiten mijn hoofd. Het honderdveld op een blaadje op de muur van het klaslokaal binnen mijn hoofd. De tafels op een tafelkaart op het schoolbord binnen mijn hoofd. Dat is de basis.
Andere vakken en overige onderwerpen krijgen bij oudere kinderen, tieners, studenten en volwassenen ook een eigen plek. Bewust informatie een eigen plek geven geeft ordening en rust in het hoofd.
Bied informatie aan door gebruik te maken van het visuele, auditieve, kinesthetische en auditief-digitale systeem. Laat informatie zien, horen, voelen en maak het logisch. Daarmee sluit je aan op iedere persoon zodat die het eigen voorkeursysteem kan aanspreken en gebruiken.

Emoties zijn ook eigen strategieën
Mentale problemen zijn ook eigen belevingen van de persoon zelf. Een beleving van een emotie is een fragment van een werkelijk gebeurde situatie uit het verleden of is al bedacht voor in de toekomst. Het zijn altijd belevingen van de persoon zelf. Plaatjes, geluiden, gevoelens en/of gedachtes spelen hierin een rol.
Negatieve emoties worden ontkracht door de emotionele lading eraf te halen. Positieve emoties worden juist bekrachtigd.

Strategie vervangen
De persoon zelf ervaart de beleving qua zien, horen, voelen en/of denken.
De details uit de fragmenten halen is de beleving ontkrachten, de lading is eraf. Door de persoon zelf het naarste uit het plaatje of filmpje te laten wissen, het geluid uit te zetten, het gevoel te elimineren en de gedachte te vervangen betekent dat neutraliseren van de beleving. Men is er niet meer mee bezig. Het is een blijvende oplossing en hoeft maar één keer te worden uitgevoerd. Essentieel is dat de cliënt focust op één fragment van een situatie.

Kracht van de methodiek
De persoon:
− staat centraal;
− hoeft niet te vertellen wat de inhoud van het probleem is;
− wordt begeleid naar de eigen oplossing van het eigen probleem;
− lost het zelf op;
− wordt zich bewust van eigen strategieën;
− leert de eigen beleving van de eigen strategie van het eigen proleem te neutraliseren;
− leert een tool om het altijd zelf in te zetten.
Aanpak leerproblemen, mentale en emotionele problemen, psychosomatische klachten en volle hoofden.

Meisje van 8
Haar hoofd was vol met foute woorden en het alfabet stond door elkaar. Zij zette het MatriXalfabet op een digibord en wiste de andere letters uit. De foute woorden verving ze door ze uit te gummen en de goede woorden bewust op een handige plaats neer te zetten. Die plaats was voor haar de muur van het klaslokaal.
De emoties zette ze buiten haar hoofd in een doosje. Een voor een heeft ze haar angst voor spinnen, nachtmerries en haar faalangst ontkracht door de strategie van de belevingen te vervangen. Ze had angst voor spinnen vanwege de haren op de poten, ze gumde ze uit. In de nachtmerrie werd ze achtervolgd door een monster met nagels op de enge klauwen, ze kleurde de nagels zodat ze minder eng waren en gumde ze daarna uit. Het plaatje van het monster wiste ze daarna helemaal uit. Haar faalangst bestond uit een gedachte: ik ben dom. Het naarste woord ‘dom’ haalde ze eruit, liet het ontploffen en zette er ‘ik ben aan het leren’ voor in de plaats. Ze ging opgelucht naar huis.
Moeder vertelde dat ze haar dochter weer terug had. Van een stil en ingetogen meisje werd ze een mondige puber. De juf kon het bijna niet geloven.

Man van 44, manager
Zijn hulpvraag was dat hij moeite had met autoriteit. Op zijn werk was dat lastig en hij zou zijn baan verliezen.
Tijdens de coaching vertelde hij dat in zijn jeugd iets was gebeurd waar hij nog dagelijks last van had als iemand met harde stem iets tegen hem zei. Hij voelde zich dan klein en functioneerde minder goed.
Die situatie in het verleden had met zijn vader te maken, meer vertelde hij niet.
Zijn beleving van het naarste fragment was een plaatje en een gevoel. Op het plaatje was het naarste detail: de ogen van een persoon. De ogen verving hij, het gezicht van die persoon veranderde daardoor. Was minder eng. De persoon knipte hij uit het plaatje, de rest van het plaatje wiste hij uit. Hij zette de persoon met een andere uitstraling op een nieuw gecreëerd plaatje.

Puber van 17
Het volle hoofd verdoofde hij met middelen. Hij ervoer dat het een rommel was en dat alle lesstof die hij op school had geleerd, door elkaar stond. Hij kon niets meer vinden en dat maakte hem onrustig.
Met zijn ouders had hij onenigheid. Hij hield informatie voor hen achter en was oneerlijk tegen hen.
In plaats van de kermis in zijn hoofd wilde hij klaslokalen buiten zijn hoofd. Tijdens de coaching gaf hij ieder vak een eigen kleur en een eigen plek. Eerst maakte hij een schoolgebouw buiten zijn hoofd en transporteerde de informatie naar de daarvoor bestemde plaatsen.
De rust in zijn hoofd zorgt ervoor dat hij beter geconcentreerd de informatie die hij wil onthouden meteen op de zelfgecreëerde plek plaatst. Zijn motivatie is verbeterd.
Met zijn ouders communiceert hij open en eerlijk. Het verdoven is niet meer nodig. Hij is trots op zichzelf.

Vrouw van 59
Er was geen medische verklaring voor haar hoofdpijn. Het zat volgens de arts tussen de oren.
Ze ervoer haar hoofdpijn als een denkbeeldige, te strakke elastieken band om haar hoofd.
Haar oplossing was: de band losmaken en op laten lossen in zoutzuur.
Ze knipte de band los, gooide die in een vat met zoutzuur en maakte de plek schoon.
De plek waar de band gezeten had, maakte ze ook schoon. Haar hoofd maakte ze hoe haar hoofd, voor haar, hoorde te zijn.
Lekker leeg en vrij noemde ze het.
Het voelde meteen heel prettig voor haar en ze heeft nu een tool waarmee ze het voortaan zelf kan.

Boeken:
De MatriXmethode van Ingrid Stoop. ISBN: 9789079083022
In 7 MatriXstapjes vooruit: Leren. ISBN: 9789079083800
In 7 MatriXstapjes vooruit: Gevoel. ISBN: 9789079083114
MatriXleerspel

MatriXmethode
Ingrid Stoop
Secretariaat: Marianne van Helden
St. Annabrinkstraat 10
7491 XK Delden
074-3764877
www.matrixmethode.nl
info@matrixmethode.nl