NEI-methode

Een therapie en methode voor iedereen die een gelukkig en liefdevol leven wil

NEI-methode – Terug naar de kern … om weer op te bloeien!
NEI (Neuro-Emotionele Integratie) is een therapie en werkwijze die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het vervolgens loslaten van blokkades en je eigen belemmerende overtuigingen. Vervolgens ontstaat er een relatie tussen je gevoel en gedrag, wat zeer bevrijdend werkt.
De NEI(-methodiek) is een zeer effectieve en snelle methode om onverwerkte emoties in balans te brengen. In de behandeling wordt een verstoorde verbinding tussen de rechter- en de linkerhersenhelft verholpen. Dit proces noemen we integratie (tot verwerking).

Iedereen heeft bewust of onbewust emotionele blokkades. Deze blokkades zorgen ervoor dat je een situatie die je bewust zou willen vermijden juist creëert of in stand houdt. Wanneer je onbewust weinig eigenwaarde hebt, zul je nooit zo succesvol worden als je wilt. Onbewust saboteer je dus jezelf.
De NEI(-methodiek) spoort de onbalans tussen het onbewuste en bewuste op. Op deze manier zoeken en vinden we de oorzaak van wat je belemmert, zodat je datgene wat je werkelijk wilt, kunt bereiken of laten gebeuren.
De (onbewuste) kern van een klacht wordt helder en kan behandeld worden.

NEI-coaching voor kinderen
Coaching is uitermate geschikt voor kinderen, ongeacht hun leeftijd: baby’s, peuters, basisschoolkinderen en tieners.
Kinderen hebben veel ervaringen in hun leven die (te) sterke emoties oproepen. Op een mooie, speelse manier kunnen bepaalde onverwerkte emoties die het kind onbewust met zich meedraagt en die een bepaald gedrag veroorzaken, worden opgespoord en omgezet in een positieve emotie, zodat het kind ermee om kan gaan en zichzelf weer kan gaan ontwikkelen.

Elk kind is uniek en verdient geen beperkende ‘stempels’. Door NEI-coaching krijgt het kind wat het nodig heeft om bijvoorbeeld om te kunnen gaan met de volgende thema’s:
– pesten of gepest worden;
– AD(H)D;
– dyslexie;
– sensitiviteit/nieuwetijdskinderen;
– concentratieproblemen;
– bedplassen;
– slaapproblemen;
– stotteren;
– faalangst (bv. Cito-toetsen);
– verlatingsangst;
– eczeem/allergieën;
– huilbaby’s;
– onverwacht angsten/boosheid/verdriet ervaren;
– weinig zelfvertrouwen;
– et cetera.

Bij een kind kan zich dit uiten in lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn of vermoeidheid. Ouders merken vaak dat er ‘iets’ is met hun kind. Soms kan het echter lastig zijn te achterhalen waar het door komt en hoe het vervolgens te veranderen.
Een kind kan bijvoorbeeld ook vanuit onzekerheid een ander kind gaan pesten, om op die manier zijn eigen angst om zelf gepest te worden te onderdrukken. Onzekerheid levert hier een blokkade op om andere kinderen in hun waarde te laten en zichzelf te waarderen in wie hij of zij is.
Door dit naar boven te halen kan hieraan gewerkt worden, zodat ouders of verzorgers van het kind gerichte handvatten krijgen om de situatie een positieve wending te geven.
Het kind voelt zich begrepen en gesteund. Dan kan het zich emotioneel ontwikkelen.

Ik luister naar mijn kind, maar wat wil hij of zij nu precies zeggen?
Klachten of problemen kunnen mentaal en fysiek zijn. Hoe stroomt het om het kind heen? Voelt hij of zij zich veilig? Veilig in zijn of haar lichaam?
Door hieraan te werken, zodat het kind zich veilig mag voelen, kan er veel veranderen en kan er rust ontstaan in het lichaam, wat een gunstige uitwerking heeft op de ontwikkeling van het kind.
Kinderen ervaren alles in de wereld intenser en worden steeds gevoeliger. Gevoeliger voor geluid, licht, stress, emoties, maar ook voor voeding en medicijnen (of bijvoorbeeld vaccinaties). Hierdoor ontstaan er veel klachten, zoals allergieën, eczeem, concentratiestoornis. Het lichaam geeft fysiek een reactie en wil ons dus iets duidelijk maken. Als we hiernaar gaan kijken en dit behandelen, kunnen de klachten verdwijnen en worden de kinderen zich bewuster van hun lichaam.
Vaak ligt de oorsprong van de problemen in de linkerhersenhelft en willen de kinderen juist de rechterhersenhelft gebruiken: meer voelen!

Tevens zijn kinderen heel mooie spiegels van de ouders. Als een ouder dit ook inziet, gaat er een proces ontstaan tussen ouder en kind. Ervoor open gaan staan en voelen wat je kind te zeggen heeft.
De ouder moet het kind helpen zichzelf te kunnen zijn en het laten accepteren hier te mogen zijn.
Gevoelige kinderen zijn zich vaak niet honderd procent bewust van hun lichaam. Dit kan een oorzaak hebben die door de NEI-methode weggenomen kan worden.
Soms speelt een geboortetrauma een rol of is het kind sterk verbonden met de moeder en kan/wil de moeder het kind niet loslaten (emotioneel).

Om te ervaren wat het kind blokkeert met betrekking tot een bepaald probleem, wordt tijdens de sessie de ‘stem’ van het kind overgenomen. Wat wil het kind zeggen via het onderbewustzijn? Hoe voelt het kind zich ten opzichte van zijn ouders/verzorgers en hoe stroomt het tussen de ouders/verzorgers en het kind?
Door middel van een familieopstelling komt hier heel veel duidelijkheid in. Behalve dat het veel zegt over de huidige situatie, kan vrijwel meteen een verandering teweeggebracht worden, waardoor het kind het contact of de communicatie met zichzelf en met zijn ouders/verzorgers anders gaat ervaren.

Iedereen heeft een wijze tovenaar
Een kind weet wat hij of zij nodig heeft om weer gelukkig te zijn. Tijdens de sessie wordt dit symbolisch verwoord door middel van een verhaal of sprookje. Het kind kan dit herkennen en gebruiken om zich sterker te voelen of bepaalde blokkades los te laten.
Tijdens een sessie wordt door middel van (ademhalings)oefeningen beter contact gemaakt met het lichaam, zodat het kind zich daar bewuster van wordt en beter contact kan maken met zichzelf, eerder kan herkennen wat het lichaam wil zeggen. Bijvoorbeeld: het kind voelt zich onrustig en is erg druk in het hoofd. De kunst is om te ontspannen door middel van een buikademhaling, de energie door het lichaam te laten stromen en zo goed contact met de voeten te hebben die stevig op de grond staan.
In een drukke klas is dit moeilijker, maar o zo belangrijk. De leraar en de ouders moeten hier het voorbeeld in zijn. Als zij goed ‘geaard’ zijn en zich bewust zijn van hun lichaam, krijgt het kind innerlijke rust.

Het innerlijk kind
Wij mensen zijn allemaal spiegels voor elkaar. Soms vinden we het eng om in die spiegel te kijken en lopen we ervan weg. Dit geldt dus voor kinderen, ouders en opvoeders, maar ook voor leraren.
In een klas kan een kind iets doen wat de leerkracht triggert. Dat wekt bij die leerkracht bepaalde emoties op. Dat wil zeggen dat daar nog een thema ligt om aan te pakken.

Dat kind is lastig … Wie vond jou vroeger lastig of vond jou negatief?
Zij vraagt altijd om aandacht … Wordt jij wel gezien en bewonderd?
Hij is altijd zo stil en ik krijg geen contact … Leef jij vanuit je hart en ben je in verbinding met jezelf?

Tijdens de sessie zal naar de oorzaak gekeken worden. De omgeving kunnen we moeilijk veranderen, maar wel hoe de persoon (ouder of leraar) ernaar zal kijken en daarin gaat veranderen. Het kind verandert dan automatisch mee en kan zichzelf zijn. Niet bezwaard door emoties van anderen.
In de huidige drukke maatschappij hebben mensen aanraking en aandacht nodig. Hierdoor zijn we ons bewust van onze contacten met elkaar en van het contact met ons lichaam.
Aandacht is een van de basisbehoeften van een kind.

Casus 1 – Xander (9 jaar)
De moeder van Xander heeft aangegeven dat haar zoon al zijn hele leven snel boos is. Hij explodeert als dingen niet gaan zoals hij dat wil. Dit geeft uiteraard wrijving in het gezin. Xander liep ook vast op school, met leren (moeite met concentreren) en met de docenten. Hij is daardoor van school veranderd, wat ook stress gaf. In de klas had hij erg veel last van prikkels (van de andere kinderen).
Samen met de moeder zijn we gaan kijken wat er aan de hand was en wat Xander wilde zeggen met zijn boosheid. Die bleek geheel gekoppeld aan een emotie die de moeder als klein meisje had weggestopt. Haar ouders hadden haar geen veilige en geborgen jeugd kunnen geven en zagen haar niet als een kind dat naar liefde snakte. Ze wilde gezien worden door haar ouders.
Haar mooie zoon Xander voelt deze nog steeds onderdrukte boosheid van zijn moeder. Mede door zijn gevoeligheid is hij dus ook boos naar de wereld. Hij voelt haar boosheid en uit zich op deze wijze.
We gaan werken aan en met het innerlijk kind van de moeder. Hierdoor kan haar boosheid geaccepteerd en geheeld worden. Xander wordt hierdoor rustiger en kan zijn emoties beter onder controle krijgen. Ook kan er thuis over bepaalde emoties gesproken worden: deze emotie is niet van jou, dus ‘geef’ hem maar terug, je hoeft er geen last van te hebben.
Ook hebben we gewerkt aan het door Xander innemen van zijn eigen ruimte. We hebben hem bewust gemaakt van zijn eigen emoties en van het waarderen van zijn eigen lichaam.
In een paar sessies is Xander een blij kind geworden en is hij lekker in zijn vel komen te zitten.

Casus 2 – Femke (16 jaar)
Femke stottert al vanaf haar zesde jaar. Dit maakt haar in het dagelijks leven heel erg onzeker en ook is ze daardoor veel gepest. Uiteraard hebben haar ouders al diverse therapieën geprobeerd, waaronder logopedie, maar dit mocht niet baten.
Nu is ze voor haar studie een stageplek aan het zoeken (dus veel praten en telefoneren) en loopt ze vast. Het liefst sluit ze zich op in haar kamer en doet ze helemaal niets.
We zijn samen met haar moeder gaan kijken wat de oorzaak van het stotteren is.
Femke heeft zich op school niet altijd veilig gevoeld. Ze heeft in groep 3 een groep meisjes om zich heen gehad die haar kleineerden en haar buiten hun groep plaatsten. Een kind wil in beginsel ergens bij horen en oké gevonden worden. Dat heeft Femke niet gevoeld en daardoor werd ze heel onzeker. Vervolgens kon ze haar emoties niet goed uiten en dus ging ze, mede door stress en een te hoge ademhaling, stotteren.
Dit gevoel gekleineerd te worden bleef nog jaren daarna een terugkerend thema, zowel op school als bij het sporten. ‘Op haar tenen lopen’ is voor haar dan ook gekoppeld aan ‘zichzelf bewijzen’ en zichzelf ‘hoger’ neerzetten. Ze raakte het contact met haar lichaam kwijt.
Femke voelt tijdens de sessie – we gaan met de aandacht terug naar groep 3 – dat ze zichzelf eigenlijk helemaal niet kleiner hoeft te maken ten opzichte van anderen. Daardoor kan ze zichzelf beter accepteren om wie ze is en weer contact maken met haar lichaam. De energie gaat weer stromen en de longen krijgen weer lucht: zuurstof om te leven en om weerbaar te zijn. Hierdoor voelt ze zich veel steviger, steviger in haar lichaam.
Na een week krijg ik een berichtje dat Femke nauwelijks meer stottert. Ze voelt zich nu veel vrijer en ook gelukkiger.

Annemiek Verhoeff
NEI-therapeut / Ouder- & Kindercoach
Praktijk Annei
Dordrecht
06-10590465
www.annei.nl of info@annei.nl

Praktijk Annei geeft, naast individuele sessies in Dordrecht, ook telefonische consulten.

NEI-trainingen
Jolanda Vleugel uit Ooij verzorgt opleidingen om als energetisch NEI Coach ouders en kinderen te ondersteunen in hun proces.
Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching & Therapie biedt een compleet pakket opleidingen en cursussen aan op het gebied van Integrale Coaching en Therapie.

De diverse beroepsopleidingen en cursussen bieden inzichten en oplossingen voor vele hedendaagse disbalansen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

De NEI Coach-opleiding is bedoeld voor therapeuten, geïnteresseerden en iedereen die zijn of haar persoonlijke horizon wil verbreden. Verschillende energetische testmethoden, waaronder NEI, komen in deze gevarieerde en boeiende coachopleiding aan bod.
De NEI Coach-opleiding is opgebouwd uit verschillende modules. Indien je alle modules succesvol hebt gevolgd, ontvang je het diploma ‘NEI Coach’.