Onderwijs

 

omslag gelukkige kinderen Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Charlotte Visch
Dit boek is bestemd voor leerkrachten, directeuren en ouders die de innerlijke overtuiging hebben dat kinderen recht hebben op een stimulerende en blije schooltijd; voor mensen die de mogelijkheden willen benutten om kinderen in een liefdevolle omgeving te laten leren; voor mensen die van binnenuit voelen en weten dat kinderen het meeste leren wanneer zij zich gelukkig voelen; voor mensen die kinderen serieus willen nemen en met hen als gelijkwaardige partners in de school willen werken.

Meester KanamoriLevenslessen van meester Kanamori
Toshiro Kanamori
In mei 2012 gaf Toshiro Kanamori toestemming om Inochi no kyokasho naar het Nederlands te vertalen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse onderwijswereld. Het boek – in 2003 geschreven – beschrijft een context en een achtergrond van waaruit hij zijn levenslessen geeft. Met één uitgangspunt: Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. ‘En dat betekent,’ schrijft Marcel van Herpen in het voorwoord, “dat buitensluiten de grootste misstand is en verbondenheid het grootste goed. Kansen bieden in plaats van selecteren. De school als afgeleide van het leven en niet andersom.’  In het boek refereert Kanamori regelmatig aan de lessen die hij leerde met de kinderen uit de documentaire Children Full of Life. Hij geeft handvatten, beschrijft dialogen en talloze praktijkvoorbeelden.

Pedagogische tactPedagogische tact
Luc Stevens & Geert Bors
Het werk – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en deelnemers – beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de trajecten zoals vanaf 2008 zijn aangeboden door het NIVOZ. Veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. En met een voorwoord van Kete Kervezee, voorzitter van de PO Raad.

En dan gaat je kind naar de basisschool!Het basisschoolboek
Jacqueline Wouda
Hét Basisschoolboek biedt antwoorden op alle vragen van ouders met kinderen in groep 1 t/m 8. Om het gebruik van het boek zo eenvoudig mogelijk te maken is het opgedeeld in twee delen: informatie per groep (deel I) en per thema (deel II). Hét Basisschoolboek is geschreven met medewerking van ervaringsdeskundigen en leerkrachten. Alles wat op het schoolplein niet aan bod komt, wordt uitgebreid besproken in Hét Basisschoolboek. Een onmisbaar boek voor een goede start van het nieuwe schooljaar!