POPtalk®-methode

Een ondersteunende methode in de communicatie met kinderen, door het gesprek in beeld te brengen met poppetjes en andere materialen

POPtalk brengt communicatie in beeld!
POPtalk richt zich op het visualiseren van de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt met poppetjes (bijvoorbeeld van Playmobil of Duplo) en ander materiaal. De eigen werkelijkheid van het kind wordt in beeld gebracht en leidt zo tot meer inzichten voor zowel de gespreksleider als de gesprekspartner.
Tijdens gesprekken wordt er meestal een beroep gedaan op de verbale vermogens. Maar met POPtalk maak je gebruik van beeldtaal en doe je dus een beroep op de verbeeldende vermogens. Iets waar de meeste kinderen goed in zijn, maar wat ook heel geschikt is voor gesprekken met mensen die problemen ervaren met taal, zoals doven, mensen met Alzheimer, buitenlanders die onze taal niet (goed) beheersen, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Picto’s, plaatjes, gebaren en tekeningen zijn middelen die al regelmatig gebruikt worden ter ondersteuning van een gesprek. Maar POPtalk biedt meer. Door een situatie neer te laten zetten met poppetjes, wordt het mogelijk om in korte tijd inzicht te krijgen in wat je kind of cliënt heeft beleefd, hoe hij dat heeft ervaren, wanneer een en ander heeft plaatsgevonden en waar hij eventueel tegenaan is gelopen. Ook wordt het zoeken naar een oplossing een stuk eenvoudiger!

Het kind kiest een poppetje uit dat hem representeert. Dat vormt de basis van het gesprek. Afhankelijk van welke situatie besproken wordt, kunnen ook andere personen uitgebeeld worden met poppetjes. Zo nodig worden gekleurde onderzetters en andere materialen toegevoegd. Door middel van vragen en antwoorden over de personen en de situatie die op tafel staat uitgebeeld, wordt er informatie uitgewisseld. De basishouding tijdens een POPtalk-gesprek: spreek met het kind zonder oordeel!
Trudy Borst van In Beeld kindercoaching&counseling is de bedenkster van deze methode.
Trudy: ‘Het gebruik van poppetjes is als zodanig niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt in bijvoorbeeld de systeemtherapie. POPtalk vindt zijn oorsprong in de methodiek ‘Een taal erbij’ van psychotherapeut Marleen Diekmann. Deze ‘taal erbij’ wordt vooral gebruikt in de zogenaamde contextuele therapie. Tijdens een cursus in deze methodiek raakte ik geïnspireerd en zag ik meteen de meerwaarde van dit materiaal in de communicatie met de kinderen die bij mij in counseling komen vanwege hun leer- en/of gedragsproblemen. Maar ook met mijn cliënten (met een verstandelijke beperking) bij Philadelphia. Het maakt een gesprek echt een stuk minder beladen en dus minder bedreigend. Ik krijg meer informatie, omdat het beeldende materiaal het kind of de cliënt helpt om overzicht te krijgen in een bepaalde situatie. En dat werkt twee kanten op. Ook het kind of de cliënt leert zo weer nieuwe dingen over zichzelf. Zij zijn in staat om de “film” vertraagd af te spelen, en door het vraag- en antwoordspel komen zij weer tot nieuwe inzichten.’

Inzicht krijgen in de belevingswereld van je kind
Als POPtalk wordt ingezet als ondersteuning tijdens een gesprek met een kind, is de kans groot dat je op die manier meer inzicht krijgt in de belevingswereld van het kind. Beeldend materiaal helpt bij het bespreken van de eigen werkelijkheid. Je kijkt er immers van een afstandje naar. Je ‘spreekt’ beiden op hetzelfde niveau, waardoor het kind zich beter begrepen voelt. Vaak weten ze niet de juiste woorden te geven aan hun gevoel. Met POPtalk kunnen die gevoelens verbeeld worden. Naast de poppetjes kunnen kleuren, vormen en symbolische voorwerpen ingezet worden om die gevoelens te visualiseren. Bijkomend voordeel van POPtalk: begeleider en kind hoeven elkaar niet steeds aan te kijken, ze hebben immers een gezamenlijk project op tafel staan. Het samen naar de poppetjes kijken, het samenwerken en het samen ‘spreken over’ maken het eenvoudiger om dingen bespreekbaar te maken. Vooral als er sprake is van heftige gevoelens, zoals bij angst, agressie of verdriet. Als een kind gepest wordt, leerproblemen heeft of in een fase van rouw zit.
Het kind is enerzijds toeschouwer van zijn eigen situatie en anderzijds actief betrokken in het vinden van een oplossing. Het zelf vinden van oplossingen werkt beter dan dat jij de oplossing bedenkt en aandraagt voor het kind. Hierbij speelt motivatie een grote rol.
Kinderen of cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum vinden het vaak erg moeilijk om zich in te leven in een ander. Hier biedt POPtalk goede mogelijkheden. Als een situatie wordt uitgebeeld met poppetjes, is het een stuk eenvoudiger om de reacties en gevoelens van anderen te bespreken. Ze krijgen inzicht in eigen gedrag en zijn beter in staat om hun gedrag aan te passen. En ze krijgen overzicht in een situatie die voor hen (te) ingewikkeld is. Het wie, wat, waar en wanneer geeft duidelijkheid, en omdat dit uitgebeeld wordt, kan het ook beter onthouden worden.

Casus
Jeroen is een jongen van 13 jaar. Hij komt bij mij in de praktijk omdat hij op meerdere gebieden problemen ervaart. Jeroen heeft namelijk last van dyslexie, dyscalculie en dysgrafie, en als klap op de vuurpijl heeft hij ook nog ADHD. Hij heeft een vervelende basisschoolperiode achter de rug, maar hij is nu vol goede moed begonnen in het voortgezet onderwijs. Dankzij de gevolgde Daviscounseling gaat het nu op de diverse leergebieden een stuk beter. Jeroen is en blijft echter erg druk in de klas, hij is snel afgeleid en kan zich maar moeilijk concentreren. Leerkrachten en leerlingen hebben last van zijn drukke gedrag en Jeroen wordt er dan ook regelmatig op aangesproken. Hij heeft zelf niet in de gaten dat hij druk is en dat anderen daar last van hebben …
Ik heb met behulp van POPtalk diverse gesprekken met Jeroen gevoerd om een beeld te krijgen hoe hij zich in de klas gedraagt. Zo’n gesprek begint heel eenvoudig: ik vraag Jeroen om zijn klas neer te zetten. Gekleurde blokken worden als tafels gebruikt en iedere leerling blijkt op een vaste plaats te zitten. Daarna ga ik vragen stellen over de diverse leerlingen in zijn klas. Zo kom ik erachter dat hij naast een rustig meisje zit, dat de jongen voor in de klas vaak omgedraaid aan zijn tafel zit en op de meest onmogelijke tijden dingen door de klas roept, dat hij geen echte vrienden heeft in de klas en dat hij zich vaak een buitenbeentje voelt. Maar ook dat hij druk wordt van sommige leerkrachten. Er is bijvoorbeeld een leraar die hij als een politieagent voor de klas zet. Heel veel regeltjes en heel veel strafwerk. En een andere leraar die ‘te’ goed is – Jeroen zet hem als kerstman neer.
Jeroen wordt ook druk als hij de lesstof niet begrijpt, hij zoekt dan zelf afleiding: hij gaat praten met anderen, beweegt veel heen-en-weer op zijn stoel, en staat soms op en loopt door de klas. Bij iedere situatie bespreken we oorzaak en gevolg en er begint inzicht te ontstaan bij Jeroen welk gedrag nou zo storend is voor anderen. Op deze manier hebben we ook gesproken over de gevolgen voor anderen.
Door het drukke gedrag van Jeroen en enkele andere jongens kunnen de overige leerlingen ook niet goed horen wat de leraar uitlegt en snappen zij de stof daardoor minder goed, wat weer onvoldoendes tot gevolg heeft. Maar ook voor de leraar is het niet prettig. Hij doet zijn best om de leerlingen te helpen de lesstof te begrijpen.
Omdat de klas, de leraar en Jeroen zelf als poppetjes op tafel staan, verlopen de gesprekken vlot en makkelijk. Het geeft Jeroen (en mij) een goed beeld van de situatie nu. En die is verre van ideaal. In een volgend POPtalk-gesprek laat ik hem een gewenste situatie neerzetten. Jeroen wil graag goede cijfers blijven halen en daarvoor is het nodig dat hij goed bij de les blijft. Ook wil hij graag aardig gevonden worden door zijn klasgenoten. Samen gaan we op zoek naar oplossingen.

Voor wie is POPtalk?
Een gesprek in beeld brengen is voor iedereen verhelderend. Deze poppetjestaal is dus geschikt voor een brede doelgroep. Ben je een ouder, werk je als leerkracht, (kinder)coach, psycholoog, (spel)begeleider, maatschappelijk werker, therapeut of vrijwilliger? Dan is POPtalk echt iets voor jou! Ook jij kunt leren hoe je zelf een POPtalk-gesprek kunt voeren.

Workshop POPtalk
Tijdens een tweedaagse workshop leer je hoe je POPtalk-gesprekken kunt voeren. Belangrijke onderwerpen als beelddenken, kwaliteiten, conflicten, gewenst en ongewenst gedrag, gevoelens, gedachten, pesten, grenzen stellen, sociaal netwerk en het stellen en behalen van doelen komen aan bod. De workshops zijn interactief: cursisten krijgen de gelegenheid om het geleerde met elkaar te oefenen en te bespreken. Bovendien ontvangt iedere cursist een uitgebreide cursusmap met daarin de theoretische uitleg bij de methode en tal van ideeën om met de poppetjes aan de slag te gaan. Gesprekstechnieken, coachingmateriaal, zelfreflectie, bestaande methodes en dergelijke komen aan bod tijdens de workshops.

POPtalk®
Trudy Borst
Pinkvelden 10
5685 HJ Best
06-30011313
info@poptalk.nl
www.poptalk.nl