Friesland

Remedial Teacher, Kindercoach
RT- en Kindercoach ‘Bekijk het even’
Dorine Lycklama à Nijeholt
Snekerweg 6
8701 PZ Bolsward
06-57347579
www.bekijkheteven.nu
info@bekijkheteven.nu

Kindercoach(docent), Ik Leer Leren
De Praktijk voor Kindercoaching
Tea Adema
Elingsloane 19
9251 MN Burgum
0511-842233
www.teaadema.nl
info@teaadema.nl

Beeldende therapie/ Integratieve therapie
Het reizende koffertje
Kamille Rijksen
Droogstraat 7
8861 SR Harlingen
0517-434296
www.hetreizendekoffertje.nl
info@hetreizendekoffertje.nl

Beelddenkonderzoek, LerenLeren, Faalangst
Praktijk Speelman
Jeannet Speelman
It Reidlân 13
8502 CE Joure
06-12890601
www.praktijkspeelman.nl
info@praktijkspeelman.nl

Integratieve kinder- en jeugdtherapie
Honderd Talen
Rineke Neutel
Nieuweweg 7
8723 CZ Koudum
06-22616138
www.honderdtalen.nl
rineke.neutel@honderdtalen.nl

Kindercoach, Ik leer anders, Ik leer leren
KolthofCoaching
Bernadette Kolthof
Engelseplein 12
8913 EA Leeuwarden
06-25516060
www.kolthofcoaching.nl
info@kolthofcoaching.nl

Intuïtieve (kinder-)coaching en training
Joke Nauta Kindercoaching
Joke Nauta
Jollenstraat 2
8605 AE SNEEK
0515-433910
www.jokenautakindercoaching.nl
joke@jokenautakindercoaching.nl

De PresentChild® Methode
Janita Venema en de kindertolken®
Via: Zienderogen Beter
058-2668191
www.presentchild.com
info@presentchild.com