PresentChild® (voorheen Het Fluisterkind®)

Voor ouders, onderwijzers en pedagogisch medewerkers als er iets aan de hand is met een kind; voor hulpverleners om de methode te leren toepassen in hun werk

Met de methode PresentChild komen levenslessen van kinderen die zij ons zonder woorden ‘vertellen’ – door middel van hun (probleem)gedrag, leer- of ontwikkelingsproblemen, eten, slapen, spel of zelfs klachten – liefdevol, rakend en concreet naar voren.
Het aannemen van de levensles van het kind is helend zowel voor de volwassene als voor het kind! Dubbel resultaat, immers als een appeltje niet goed groeit, is het zinvol om de boom te helpen … !
Zelfs als het kind niet volledig herstelt of kán herstellen, voelt het zich gevoed, gesteund, en zal de situatie met het kind gemakkelijker worden. Voor het kind zelf, in het gezin, de klas of bij de kinderopvang.

Een kind met een serieus probleem helpen via jou?
Het klinkt misschien vreemd om bij een probleem van je kind zelf naar een kindertolk te gaan. Het lijkt een omweg om je kind zo te helpen. In de praktijk blijkt het de snelweg. De volgende voorbeelden spreken voor zich.

Koorts en nare dromen
Jet van vijf heeft telkens weerkerende koortspieken die niet medisch verklaarbaar zijn. ‘Haar neusje zit wel vaak vol’, vertelt moeder. ‘En ze heeft ook last van nare dromen over heksen en spoken. Ik moet dan komen om ze weg te jagen.’ Wanneer ik moeder vraag of zij ‘vol zit’, vertelt ze dat haar leven enorm vol zit met allerlei activiteiten waarmee ze eigenlijk probeert om een betere moeder te zijn. ‘Het rare is’, zegt ze, ‘dat ik er altijd zo koortsachtig mee bezig ben.’ (!) Het is moeders spookbeeld dat ze geen goede moeder is, dít mag ze wegjagen. Haar dochter wil zeggen: je bent al goed, wees gewoon bij mij. Moeder is geraakt en schrapt onmiddellijk in haar agenda. Zonder enige verdere behandeling van Jet verdwijnen de koortsen, zonder nog terug te keren.

PDD-nos
Ruben heeft PDD-nos (een vorm van gedrag uit het autistische spectrum). Hij heeft tics, een zwakke concentratie en is snel moe en overprikkeld. Rubens moeder werkt in het onderwijs en heeft alle trucs waarbij Ruben baat zou kunnen hebben geprobeerd. Daarmee werd de situatie beheersbaar.
Na toepassing van de PresentChild-methode vertelt moeder: ‘Ik beantwoordde uitstekend aan alle verwachtingen, maar een wederzijds diep contact ontbrak, ook met mezelf!’ (Autisme is een probleem met de wederkerigheid van het contact.) ‘Ik was een plichtsgetrouwe robot, doods en heel moe.’
Nadat ze daarin verandering had aangebracht, is het met Ruben vele malen beter gegaan dan iemand ooit had verwacht. Hij is nu een sterke leerling, kan geconcentreerd werken, slaapt weer goed, de tics zijn grotendeels verdwenen, zijn motoriek is sterk verbeterd. De IQ-test viel 35 punten hoger uit en Ruben blijft zich ontwikkelen. Speciaal onderwijs is niet langer noodzakelijk.

Schuldgevoel?
Ouders ervaren soms een schuldgevoel (had ik maar …, dan …), maar hoe kan de appelboom nou schuldig zijn aan de toestand van de appeltjes? De boom is daar ook maar terechtgekomen … Met de voeding die toevallig voorhanden was … Toch kun je beter geconfronteerd worden met de waarheid dan getroost door een leugen. De waarheid maakt je vrij. Schuldgevoelens maken plaats voor het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven en daarmee voor dat van je kinderen.

De kindertolk® voor consult of oudercursus
Een kindertolkconsult of oudercursus wordt gegeven door een kindertolk, een professional uit de zorg die met deze methode heeft leren werken. Jij vertelt gewoon over je kind. De kindertolk ‘vertaalt’ methodisch je verhaal. Ineens blijkt het over jouw leven te gaan! Jouw kind vertelt jou iets! Die boodschap raakt je in je hart. De vertaling geeft je inzicht, motiveert én maakt al een begin met de heling. Van jou én je kind, want kinderen voelen ons haarfijn aan. Als jij de boodschap ontvangen hebt, kan het kind die loslaten, want daar was het je kind om te doen. Hoe nauwkeurig dat werkt, lees je hieronder.

Zó nauwkeurig is de boodschap van je kind
Een moeder vertelt over Sander van twaalf: ‘Het probleem is dat hij niet in contact lijkt te zijn. Als wij aan tafel praten over een onderwerp, komt hij ineens, uit het niets, met een verhaal dat totaal niet aansluit bij waar wij het over hebben.’ Als voorbeeld geeft ze aan dat hij onlangs plompverloren zei: ‘Hé mam, weet je die man nog, daar en daar, die in een gele auto vertrok naar die en die plek?’ Bij de vertaling van het voorbeeld lijkt het te gaan over een klein meisje in moeder dat een verhaal per se wil vertellen, vóór al het andere. Moeder is diep geraakt: ‘Dat gaat over mijn vader! Toen ik een heel klein meisje was, kreeg hij tbc. Het enige beeld dat ik van hem heb, is dat hij in de auto stapte en vertrok. Hij is daar overleden. Na die tijd ben ik stil geworden, lief, mijn verdriet deed er niet toe. Mijn moeder had al zo veel aan haar hoofd. Ik deelde niet meer wat er in mij omging.’
De moeder was diep ontroerd door de informatie die ze van haar zoon kreeg. Het gaf haar ingang naar een verdriet dat nooit was geuit en haar onbewust nog in de weg zat. Nu zij zich hierover begon te uiten, is haar zoon gestopt om in gesprekken in te breken met verhalen die daar niet bij aansluiten.

Wanneer naar een kindertolk?
Je kunt de hulp van een kindertolk inroepen als het probleem van je kind je raakt, je van alles probeert en er niet uit komt. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor probleem het is: boosheid, angsten, verdriet, een leer- of gedragsprobleem al of niet met de officiële diagnose zoals ADHD, PDD-nos, dyslexie en dergelijke, een ontwikkelingsachterstand, bedplassen, allergie, verkoudheden, oorontstekingen, slecht slapen of eten en vele andere situaties. Er is altijd een kindertolk bij jou in de buurt te vinden.

Het unieke van PresentChild
Het kind wordt niet of nauwelijks belast maar toch geholpen! Zowel de volwassene als het kind wordt beter. Relatief korte trajecten, direct naar de kern van de zaak. De resultaten daarentegen zijn langdurend, er is weinig terugval. Het betreft een uitgekristalliseerde methode.

Geschikt voor ouders, hulpverleners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers
De methode is geschikt voor ouders en kinderen, maar ook voor allerlei andere opvoeders zoals stiefouders, pleegouders, adoptieouders, onderwijzers en pedagogisch medewerkers.

Modules voor school en kinderdagverblijf
Ook in de klas of groep kun je geraakt worden door het gedrag of probleem van een kind. Het kind kan dan een boodschap hebben voor jou als begeleider van de groep, voor de ouders (waarbij het jouw bondgenootschap vraagt) of voor het onderwijs/de kinderopvang als geheel. Via de modules voor onderwijs en kinderopvang kun je ervaren hoe het werkt, zul je de kinderen ‘met een label’ gaan waarderen en ouders kunnen voorlichten over effectieve hulp.

De Training tot Kindertolk
Wanneer je als professional in de zorg deze prachtige methode aan je werk wilt toevoegen, als je ernaar verlangt om in het hart van gezinnen te werken en kinderen te helpen door hun ouders te helpen, dan kun je de Training tot Kindertolk doen. We blijken kinderen heel anders te kunnen helpen dan we tot nu toe dachten.

De naam PresentChild
De methode is al sinds 1994 bekend onder de naam Het Fluisterkind. Destijds een prikkelende naam, die nu soms misverstanden geeft. Een kindertolk is niet helderziend (op enkele na), maar werkt methodisch met jouw verhaal over een kind. Er wordt zelfs toegewerkt naar een wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van de methode aan te tonen. Vanwege het misverstand én internationale ontwikkelingen is er nu een nieuwe naam. Een naam die klopt. Kinderen fluisteren namelijk niet, ze zijn met elke vezel aanwezig!
Precies zoals het kind nu aanwezig is, schenkt het je een levensles. Dat brengt zo veel vrijheid en rijkdom, dat je het echte kind – juist omwille van het moeilijke stukje – als een nog groter geschenk zult ervaren dan het altijd al was. Daarover gaat de methode PresentChild.

Meer informatie
Janita heeft een persoonlijk én bijzonder instructief boek geschreven over de methode: Het Fluisterkind. Geschikt voor eenieder die met de methode wil kennismaken. Het boek beleeft inmiddels zijn vijfde druk en is onder de titel PresentChild ook in het Engels verkrijgbaar.

Over Janita Venema en het netwerk van kindertolken:
www.kindertolk.nl of www.presentchild.com