Reversie Methode

Opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching door middel van de Reversie Methode® – voor ouders, opvoeders en professionals die te maken krijgen met fysieke of gedragsproblematiek rond het kind van deze tijd

logo

Zijn de kinderen nu anders dan wij zelf als kind waren? Misschien. Zeker is dat ze – in een andere tijd leven. Daardoor staan ze op een andere manier in het leven dan wij gewend zijn. Ze confronteren ons met onze waarden en normen, gewoon door te zijn wie ze zijn en hun intuïtie te volgen. Van ons hebben ze respect, vertrouwen, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid nodig, maar ook sturing en voorbeeldgedrag. Als wij dit onvoldoende kunnen geven, lopen zij vast. Ongelukkige kinderen en ouders, conflicten en problemen zijn het gevolg.

Erkende methodiek
DreamChild is een opleidingsinstituut dat kinderen, ouders, opvoeders en professionals met informatie, opleidingen, trainingen, coaching, workshops en lezingen ondersteunt. Wij werken vanuit een erkende methodiek, die is ontwikkeld door Sylvia Roosendaal: de Reversie Methode®. Sylvia is tevens de auteur van een reeks toonaangevende boeken.
De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen díé ervaringen aanlopen waarvoor wij als ouders hen hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of bepaald gedrag kunnen we plaatsen, omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en onze eigen ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we bij ons kind gedrag dat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag, maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf meeverandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

Het kind van deze tijd
Bruine ogen, een vrolijke snoet. Soms wat dromerig en altijd lief en zacht voor de wereld om hem heen. Dertien jaar is deze jongen. Hij lijkt nog niet geland op deze wereld. Het is net of de realiteit van alledag wat aan hem voorbijgaat. Hij is doodsbang voor geweld en agressie, maar er ligt in de verkleedkist wel een complete ridderuitrusting met tig zwaarden. Ze zijn weliswaar van schuim, maar toch, de handelingen die hij ermee verricht, zien er verdacht ‘echt’ uit.
Dante is een kind van deze tijd, net als alle andere kinderen om hem heen. Hij beleeft de wereld vanuit zijn gevoel. Logica en analytisch denken zijn hem vreemd, terwijl hij heel sterk is in zijn beeldend vermogen. Verhalen, gedichten, tekeningen. Dit heeft niets te maken met zijn intellect. Bij zijn laatste Cito-test scoorde hij havo/vwo.
Het beeldend vermogen is gekoppeld aan de lagereschooltijd, daardoor lijkt het of Dante is blijven steken in zijn ontwikkeling. Dit is echter niet het geval, Dante is gewoon een kind van deze tijd, dat sterker georiënteerd is op zijn rechterhersenhelft en moeite heeft met het gebied van de linkerhersenhelft. Het gevolg daarvan is dat hij een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft, wat zich uit in het ervaren van gelijkheid tussen mensen onderling, ongeacht je komaf of je functie in het leven. Je hoeft van Dante niet te verwachten dat hij respect voor je heeft omdat je zo veel geleerd hebt, of omdat je een uniform draagt. Dante heeft respect voor je om wie je bent, niets meer en niets minder. Wanneer je op gevoelsniveau contact maakt met iemand, is iedereen gelijk.
Doordat hij zich niet door zijn linkerhersenhelft laat domineren, kan Dante nog goed naar zijn gevoel luisteren. Keuzes en beslissingen maakt hij op grond van zijn gevoel en niet op grond van zijn verstand. Het voelt goed of het voelt niet goed, onderbouwen kan hij het vaak niet, het is een gevoel. De onderbouwing zou vanuit zijn linkerhersenhelft moeten komen, maar die is nu net wat onderontwikkeld. Wanneer aan Dante gevraagd wordt waarom hij iets gedaan of gelaten heeft, breekt de paniek uit. Dante is namelijk doodsbang voor confrontaties. Hij ziet de bui al van veraf hangen. Wanneer je niet kunt antwoorden op de vraag ‘Waarom?’, dan krijg je problemen, en dat is nu net wat hij niet wil, vredelievend als hij is.

Boodschap achter de boodschap
Het kind van deze tijd is gefocust op zijn gevoel. Je zou kunnen zeggen dat hij georiënteerd is op zijn rechterhersenhelft. Alles wat het kind via zijn zintuigen waarneemt, wordt gescand via zijn gevoel. Hierdoor ziet het kind van deze tijd meer, hoort meer, ruikt meer en voelt meer dan de linkerhersenhelft-georiënteerde mensen. Hij hoort de woorden achter de woorden, ziet het gedrag onder het gedrag, voelt je angsten en je verlangens.
Kinderen leren door middel van spiegelen. Ze kijken goed naar hun rolmodellen, hoe die in het leven staan en dingen aanpakken. Echter, de rolmodellen zijn nog van de oude tijd, zij hebben geleerd het leven analytisch te benaderen. Alles wat via de zintuigen binnenkomt, wordt op een analytische manier benaderd: wat zegt iemand, welk gedrag vertoont hij of zij. Je zou kunnen zeggen dat een linkerhersenhelft-georiënteerd mens naar de buitenkant kijkt en een rechterhersenhelft-georiënteerd mens naar de binnenkant. Dit levert in de praktijk natuurlijk veel verwarring op. Als je als ouder vindt dat je kind goed moet luisteren naar je woorden, dan kan hij in de praktijk nog wel eens anders reageren dan je verwacht. Je kind luistert namelijk naar de boodschap achter je woorden, en soms verschilt de boodschap van die woorden. We kennen allemaal wel die momenten dat we antwoord geven vanuit gewoonte of aangeleerd gedrag; antwoorden waar we, als we eerlijk naar onszelf zijn, misschien helemaal niet achter staan. Je kind voelt jouw incongruentie en reageert op zijn eigen focus, namelijk zijn gevoel. Als hij naar je woorden had geluisterd, was er niets aan de hand geweest, maar jouw kind is gefocust op wat hij voelt en dus lijkt het op dat moment of hij niet naar je luistert. Wat natuurlijk niet waar is – je kind luistert wel degelijk, hij luistert alleen naar de boodschap achter de boodschap.
De Reversie Methode® helpt ouders weer op één lijn te komen met hun gevoel, zodat ze zowel in woorden als in uitstraling dezelfde boodschap meegeven aan hun kind. In sommige gevallen ligt het probleem wat dieper dan het niet luisteren naar boodschappen. Soms lijkt je kind helemaal niet op te pakken wat je van hem of haar verlangt. Ook al doe je nog zo hard je best.

Anneke en haar 15-jarige puberdochter Lisa zijn zeer verbonden met elkaar. Lisa vindt het moeilijk om richting te geven aan haar leven: op tijd op school komen, huiswerk inleveren en nu, zo vlak voor de examens, de benodigde spullen inleveren om te kunnen slagen. Anneke maakt zich zorgen en wil graag dat dochterlief slaagt. Anneke heeft hier veel voor over en legt een behoorlijke druk op haar dochter om haar op gang te helpen haar spullen in te leveren. Lisa zelf laat weinig initiatief zien. Wat hier op een onbewust niveau meespeelt, is dat de moeder vanuit een traumatische ervaring in haar jeugd haar dochter ‘extreem’ wil beschermen. Hierin omarmt ze haar dochter en geeft ze haar weinig ruimte tot eigen initiatieven. Terwijl ze aan de andere kant, bewust, ook graag zou zien dat Lisa de draad van haar leven zelf oppakt. Zowel bewust als onbewust voert ze druk uit op Lisa, waardoor dochterlief vast komt te zitten. Dit is een typisch voorbeeld waarbij de Reversie Methode® uitkomst kan bieden.

In het voorbeeld hierboven is Lisa een kind van deze tijd, en dus een intuïtief kind dat reageert op prikkels en signalen die afgegeven werden door haar moeder Anneke. Via woordgebruik en lichaamstaal vertelde Anneke haar dochter dat er iets veranderd was nu zij 15 jaar geworden was. Het leven was gevaarlijk geworden en ze moest worden beschermd. Zo stopte Anneke met werken toen Lisa 15 jaar was en had ze alle tijd om haar van en naar school te brengen. Wat hier onbewust meespeelde, is dat de zus van Anneke op 15-jarige leeftijd een ernstig ongeluk kreeg. Onbewust was Anneke dus bang dat Lisa nu ze 15 jaar was ook iets zou overkomen. Hierdoor ging ze haar dochter ‘beschermen’ door haar naar school te brengen en op te halen met de auto. Lisa voelde deze bescherming en ervoer het als ‘makkelijk’. Ze ging wat achterover leunen. Door deze houding raakte Anneke weer getriggerd en reageerde ze door Lisa nog meer te ‘helpen’.
Uiteindelijk was Lisa niet in staat om nog enig initiatief te tonen. Omdat ze op onbewuste prikkels van Anneke reageerde, werd ze door Anneke in een richting gestuurd die ze beslist niet wilde. Lisa reageerde alleen maar op dat wat aangeboden werd. Omdat haar reactie op de onbewuste signalen van Anneke tot ongewenste situaties leidde, zoals het niet maken van haar huiswerk en het niet leren van de tentamenstof, ging Anneke tegengas geven. Ze ging opvoeden. Hierdoor kwam Lisa tussen twee vuren te liggen. Aan de ene kant moest ze het innerlijk kind van Anneke tevredenstellen (het deel dat de onbewuste signalen afgeeft) door zich te laten beschermen, en aan de andere kant moest ze de volwassen Anneke tevredenstellen (het deel dat Lisa wil opvoeden) door meer initiatief te tonen. Als Lisa het goed voor de volwassen Anneke deed, dan voelde ze de druk van het innerlijk kind van haar moeder. Deed Lisa het goed voor het innerlijk kind van haar moeder, dan begon de volwassen Anneke druk uit te oefenen. Lisa kon het zo eigenlijk nooit goed doen en deed maar helemaal niets meer.
Doordat Anneke zich bewust werd van haar pijnlijke jeugdervaring en deze kon gaan verwerken, werd ze minder beschermend naar haar dochter. Hierdoor kreeg Lisa de kans om zelf haar weg te zoeken en langzaamaan weer de verantwoordelijkheid voor haar eigen leven op te pakken.

DreamChild
Sylvia Roosendaal
Lindenlaan 1
1521 VH Wormerveer
075-6222511
www.dreamchild.nl
info@dreamchild.nl

Sylvia