Sleutel-tot-je-kind

Training voor professionals die werken met ouders en kinderen, en de vierdaagse opleiding willen volgen tot Sleutel-trainer

Inleiding
Respectvol opvoeden van kinderen. Daar gaat het in deze oudertraining vooral om. In de Van Dale wordt ‘respecteren’ omschreven als ‘iemand au sérieux nemen, iemand in zijn waarde laten, iemand voor vol aanzien’. Kinderen opvoeden (begeleiden) in gelijkwaardigheid is de basishouding die gestimuleerd wordt in de oudertraining Sleutel-tot-je-kind voor opvoeders. Ben je hulpverlener, orthopedagoog of anderszins geïnteresseerd om professioneel Sleutel-trainer te worden en werk je met ouders en kinderen, lees dan vooral verder. Ben je zelf ouder, lees dan ook verder en leer meer over de opzet van de training, koop alvast het boek De sleutel tot je kind en schrijf je in voor een oudertraining bij jou in de buurt door een trainer die in het bezit is van de licentie voor de oudertraining Sleutel-tot-je-kind. Het boek De sleutel tot je kind geeft ouders steun bij de opvoeding van hun kind. Om hen nog beter te helpen, is er vanaf februari 2014 de mogelijkheid om de bijpassende oudertraining Sleutel-tot-je-kind te volgen.

Visie achter de oudertraining Sleutel-tot-je-kind
Janusz Korczak, arts, pedagoog en schrijver, beschrijft al in 1920 precies waar het in de oudertraining Sleutel-tot-je-kind om gaat:

Een opvoeder hoort een partner te zijn en niet oppasser. Hij behoort te erkennen dat een kind problemen heeft, vragen stelt en daarop een serieus antwoord verwacht. Tezamen kunnen zij zoeken naar de best mogelijke vorm van samenleven, daar waar volwassenen en kinderen bijeen zijn.
Een verstandige opvoeder wordt niet wrevelig als hij het kind niet begrijpt, maar denkt na, gaat op onderzoek uit, ondervraagt de kinderen. Zij zullen je leren hoe je hen niet al te zeer zal kwetsen … als je maar leren wilt. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat de pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.
Leer jezelf kennen voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Als men zich in het leven laat leiden door andermans ervaring, onderzoek en opvattingen, dan verliest men zozeer het vertrouwen in zichzelf, dat men niet eens meer zelf wil waarnemen.
Geen enkele opvatting mag een absolute of immer geldende overtuiging worden. De dag van vandaag moet altijd slechts een overgang vormen tussen de som van de ervaringen van gisteren en het grote aantal ervaringen van morgen.
Kinderen bestaan niet, het zijn mensen; maar hun verstand heeft een andere reikwijdte, ze hebben een andere belevingswereld, andere drijfveren, ze uiten hun gevoelens anders. Vergeet niet dat wij hen niet kennen.
Ik wil handelen – integer en grondig – vanuit mijn eigen ongedwongen goede wil onder toezicht van het waakzame geweten. Niet ten behoeve van mijn gemak, maar om mij te verrijken. Wantrouwig tegenover zowel andermans opvatting als die van mijzelf. Ik weet niet, ik zoek, ik stel vragen.

Recht van kinderen op liefdevolle ouders
De oudertraining is gebaseerd op de visie van Charlotte Visch waarbij het recht van kinderen op liefdevolle ouders de basis vormt. Kinderen hebben recht op liefdevolle, perfecte, fantastische ouders, die precies op het juiste moment het goede doen, zodat de kinderen uit kunnen groeien tot evenwichtige, warme mensen. Een mooi streven, dat waarschijnlijk nooit wordt gehaald, maar wel het baken is waarop deze oudertraining koerst.

Inhoud van de oudertraining Sleutel-tot-je-kind
In deze oudertraining leert de ouder over de basis van opvoeding: de respectvolle communicatie tussen ouder en kind. De Sleutel-trainer hanteert werkwijzen om ouders anders (liefdevol) naar het gedrag van hun kind te laten kijken. De trainer helpt ouders om vanuit oprechte nieuwsgierigheid zich steeds dezelfde vraag te stellen: ‘Hoe krijgt mijn kind het voor elkaar om zo te doen als hij doet?’ Het kan haast niet anders of de ouders in je training merken tijdens de zes lessen bij henzelf een verandering. Waar ze wellicht eerst wanhoop, boosheid en frustratie voelden, ontstaat ruimte om met openheid naar hun kind te luisteren en te kijken. Het kind zal, ook na toepassing van alle tips uit de training, met regelmaat berichten naar de ouder blijven sturen in de vorm van bijzonder gedrag. Gedrag waar de ouder heel vaak wel en soms geen antwoord op heeft. Gelukkig maar, want daardoor blijft de ouder uitgedaagd worden om vanuit oprechte nieuwsgierigheid contact te leggen met zijn zoon of dochter. Om samen naar een persoonlijke oplossing te zoeken. Het kind is geen robot die de ouder volgens vaste regels en normen naar de volwassenheid kan begeleiden.

Opleiding tot Sleutel-trainer met licentie
De opleiding duurt vier dagen (inclusief terugkomdag voor de ‘meester-zet’) en is toegankelijk voor iedereen die vanuit zijn of haar professie met ouders, kinderen of gezinnen werkt en de visie ‘kinderen hebben recht op liefdevolle ouders’ onderstreept. Kerndoel van de training is de interne verandering bij de ouder. De ouder wordt geholpen om anders naar het kind te kijken, het kind doelgericht op te voeden, te begeleiden en vanuit liefdevolle communicatie in contact te zijn met het kind. De Sleutel-trainer leert om als model, vraagbaak en humorvolle tipgever de ouders te stimuleren het geleerde in praktijk te brengen. Het werkboek voor trainers is daarin leidend.

Uitkomst van de opleiding tot Sleutel-trainer met licentie
Aan het einde van de training volgt het examen in de vorm van de ‘meester-zet’. De feedback van de ouders, de video-opname van een trainingsles en de presentatie van de pitch op de Academie vormen samen het examen. Na goedkeuring van de drie onderdelen verkrijgt de Sleutel-trainer zijn licentie. De Sleutel-trainer kan zich vervolgens aansluiten bij de overkoepelende Sleutel-organisatie en van daaruit trainingen verzorgen door het hele land. Ouders kunnen geholpen zijn met maar een paar tips. In mijn praktijk ontvang ik regelmatig wanhopige ouders, die met simpele communicatietips en een andere attitude geholpen zijn.

De Sleutel-principes
Deze oudertraining is anders dan andere opvoedcursussen. De principes van de Sleutel-tot-je-kind-training voor ouders zijn onder andere:
1. Kinderen hebben er recht op om zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht te ontwikkelen.
2. Zelfrespect dient gedemonstreerd te worden door de ouders. Het betekent dat je de emotionele verontwaardiging die je voelt (bijvoorbeeld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag), aan je kind laat zien, zodat het zich (in alle warmte en veiligheid) aan jouw voorbeeld kan ‘schuren’ en zo kan ontdekken wat de eigen ethische waarden zijn.
3. Kinderen houden van filosoferen. Ze verwachten niet dat je overal antwoord op hebt, maar hebben wel de behoefte om je vragen voor te leggen. Volwassenen die pretenderen dat alle vragen van kinderen voor hen zijn bedoeld, vergissen zich en maken zichzelf belangrijker dan ze zijn.
4. Kinderen hebben het recht om alles te doen wat zij zelf kunnen doen: kleding uitkiezen en zichzelf aankleden, op tijd naar school gaan, onderzoeken wat ze leuk of juist stom vinden en nog veel meer wat bij hun kinderleven past.
5. Kinderen hebben doelen nodig. Opdrachten geven is van belang wanneer het opvoeddoel betrekking heeft op hiërarchie-herstel.
6. Zelfrespect demonstreren door ouders geeft kinderen rust. ‘Als jullie jezelf respecteren, dan mag ik dat ook’ is de boodschap aan je kind.
7. Straffen is onnodig en beledigend voor een kind. Het naughty-stoeltje of de time-out van de SuperNanny is ook een voorbeeld van pestgedrag van volwassenen voortkomend uit hun eigen machteloosheid. Als je een kind op een rustige plek wilt laten nadenken, loop dan mee en blijf in de buurt, zodat je aanwezig kunt zijn bij het ontwikkelingsproces om tips en inzicht te geven.

Over de oudertraining Sleutel-tot-je-kind
Voor veel ouders zullen de problemen die in de training aan bod komen, herkenbaar zijn. Zeuren om nog een ijsje als er net een op is, klagen over vage pijntjes of telkens maar ruziemaken. Opvoeden is in dergelijke gevallen geen pretje, zeker niet wanneer een bepaalde aanpak geen effect heeft. Op zulke momenten zullen ouders met hun handen in het haar zitten en hun kind het liefst achter het behang willen plakken. Streng aanpakken, zoals SuperNannies op televisie aangeven, is dan zeker niet de juiste oplossing.
In de oudertraining Sleutel-tot-je-kind laat Charlotte Visch zien hoe zij met haar kindgerichte aanpak problemen oplost. Echte belangstelling, humor en nieuwsgierigheid staan centraal in haar aanpak. Doordat zij zeuren een teken van doorzetten noemt, en ruzie eerder als een startpunt dan als een eindpunt ziet, blijkt duidelijk dat zij een andere, zeer verfrissende kijk op het oplossen van problemen met kinderen heeft.
Voor wie: de oudertraining Sleutel-tot-je-kind is bestemd voor ouders die op een andere, respectvolle en liefdevolle wijze hun kinderen willen opvoeden; voor gevorderde ouders, zodat ze anders met hun kind leren communiceren en liefdevol naar hun kind kunnen kijken.
De training is een sleutel om echt in contact met kinderen te komen om zo de diepere laag in hen te ontdekken.
Resultaat: gelukkige kinderen in een gelukkig gezin.
Trainingsduur: zes bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

Opzet van de Sleutel-training voor professionals
Voor wie: voor professionals die met ouders en kinderen werken, zoals orthopedagogen, leerkrachten en hulpverleners, en die een praktische, effectieve training willen aanbieden aan gevorderde ouders.
Opzet: je werkt vanuit het boek voor trainers (Sleutel-trainingsboek) om ouders te begeleiden. Ouders hebben een op hen afgestemd boek (Hartgrondig opvoeden). Elk hoofdstuk (van beide boeken) bevat valkuilen en tips, meest voor de hand liggende (lastige) reacties van kinderen (of ouders) en de daarbij juiste (en effectieve) attitude en reactie van de ouder (of Sleutel-trainer). Het is daarmee een praktisch, direct inzetbaar boek. De lessen hebben dezelfde onderwerpen als die in het populaire opvoedboek De sleutel tot je kind. De lesonderwerpen zijn: ongehoorzaamheid, zeuren, ruzie, liegen, geweld, grip op opvoeding en attitudelessen ‘wat je zegt, ben je zelf’.
Resultaat: na het volgen van deze training ben je in staat om de oudertraining Sleutel-tot-je-kind aan te bieden. Na het behalen van je diploma verkrijg je de Sleutel- licentie.
Trainingsduur: in vier dagen leidt Charlotte professionele Sleutel-trainers op, die vervolgens de zesdaagse oudertraining aan gevorderde ouders kunnen aanbieden. De lessen worden verlevendigd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het (voor ouders) lastige of moeilijke gedrag van kinderen wordt op een kindgerichte en persoonlijke manier bekeken en opgelost. Elk hoofdstuk in de werkboeken voor trainers en ouders eindigt met een aantal nuttige tips voor ouders, inclusief een compleet stappenplan, hoe zij beter om kunnen gaan met dergelijke problemen met hun kinderen.
Verplichte literatuur: de twee boeken behorende bij de training. Het werkboek voor trainers en het werkboek voor ouders zullen medio februari 2014 verschijnen en zijn praktisch van aard. De grootste verandering vindt in de ouder (en dus ook in de trainer) plaats. Wie daartoe bereid is, zal succes hebben met de ouders in de training. Die zijn dankzij de praktische oefeningen en tips in staat om een gelukkig gezin mogelijk te maken.
Waar: op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Andreas Schelfhoutstraat 48 in Amsterdam; www.academie-psychotherapie.nl.
Wanneer: vanaf februari 2014 is het mogelijk de vierdaagse training voor Sleutel-trainer te volgen en de werkboeken voor trainers en ouders aan te schaffen.
Door wie: Charlotte Visch, ontwikkelaar van de oudertraining Sleutel-tot-je-kind en de bijbehorende boeken voor trainers en ouders.

Charlotte Visch
Ontwikkelaar integratieve kindertherapie
Adviseur Child & Youth Affairs aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie
Auteur van: Gelukkige kinderen in een gelukkige klas, Angst-Wegwijzer, De sleutel tot je kind en Kofferkinderen
www.childconsult.nl