Systemisch werk

Opleidingen, trainingen, workshops en individuele coaching voor kinderen, ouders, opvoeders en professionals

Training ‘Gezin in balans’ – voor vrije, gelukkige kinderen en een harmonieus gezin

systeem opstellingen
Inleiding
De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarin je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij als kind geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug – bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort – vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.
Iedereen die binnen een familiesysteem geboren wordt, zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.
Met name kinderen zijn erg gevoelig voor deze ‘systemische verstoringen’.

Ook waar de ouders hun eigen thema’s niet hebben aangekeken, zoals bij onverwerkte trauma’s, zullen de kinderen deze gaan overnemen. Het kind neemt onbewust aan dat, wanneer het de last van de ouders draagt, dit de ouders ontlasten zal. Dit doet een kind vanuit een diepe en onbewuste liefde voor de familie, en het is daar volkomen weerloos tegen.
Natuurlijk willen de ouders dit zelf niet, maar ook zij zitten vaak gevangen in hun belastende patronen en kunnen niet zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Het is erg belangrijk om je te realiseren dat deze processen zich in het onderbewuste afspelen, en het vraagt de nodige systemische kennis om daar inzicht in te krijgen en verandering in aan te kunnen brengen.

Onbewuste identificatie
Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werk en familieopstellingen, heeft ontdekt dat vooral kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een ‘verstoten’ persoon binnen de familie. Als dit niet duidelijk wordt, kan zo’n kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen die in feite niet van hem- of haarzelf zijn.
Hellinger gebruikt voor deze onbewuste identificatie het woord ‘verstrikking’. Het kind is dan (ook wanneer men reeds volwassen is) met de verstoten persoon verstrikt. Het kind neemt de plaats in van deze persoon en doet daarmee (volledig onbewust) een poging om het evenwicht in het familiesysteem te herstellen.
Het behoeft geen betoog dat zo iemand niet vrij is om zijn of haar eigen leven te leiden. Dit kind kan allerlei probleemgedrag gaan vertonen: het kan zich terugtrekken, zich buitengesloten voelen, zich depressief en eenzaam voelen, agressief gedrag vertonen, negatieve aandacht vragen, eetproblemen krijgen, allerlei fysieke klachten ontwikkelen, enzovoort. Deze problemen ontstaan dus omdat het kind ‘in dienst genomen is’ door het familiesysteem, maar het is zich van dit feit totaal niet bewust.

Wanneer een therapeut op het niveau van de uitingsvormen probeert om een oplossing te vinden, zal dit in de regel geen werkelijke verandering bewerkstelligen. Men is dan immers bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak aan te pakken. Het aan het licht brengen van een ‘systemisch probleem’, dus een probleem waarvan de oorzaak zich op een (collectief) onbewust niveau bevindt, vraagt een andere aanpak.

Familieopstellingen
Familieopstellen is een methode binnen het systemisch werk waarin de verstrikking met een vroeger familielid, of een overgenomen trauma van een van de ouders, zichtbaar gemaakt kan worden.
Door een familieopstelling is het vaak mogelijk om erachter te komen met wie een kind onbewust geïdentificeerd is. Wanneer de dynamiek die zich binnen een familiesysteem afspeelt zichtbaar geworden is, bestaat er voor het kind, voor de ouder of voor beiden de mogelijkheid om zich los te maken van de verstrikking. Men is dan weer vrij om werkelijk zijn of haar eigen leven te gaan leiden.

Wanneer een ouder zich door middel van systemisch werk bewust wordt van een ‘verdrongen probleem’ en de losse eindjes van een oud trauma weer kan oppakken, bevrijdt dit ook in hoge mate de kinderen van de cliënt. Zij hoeven dan de problemen van hun ouders niet meer te dragen of ze door hun gedrag zichtbaar te maken.

Mogelijke uitingsvormen van onbewust trouw zijn aan een familielid of een familiepatroon bij een volwassene of ouder kunnen zijn:
• Relatieproblemen, of niet in staat zijn een relatie te behouden.
• Geen voldoening in je werk of dagelijkse bezigheden vinden.
• Rondlopen met gevoelens waarvan je de oorzaak niet kent, zoals het gevoel er niet bij te horen, of onverklaarbaar verdriet, agressie, depressie, angsten, schuldgevoelens.
Maar ook verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen duiden op deze verborgen bindingen met vroegere familieleden.

Training ‘Gezin in balans’
Centrum voor Systemische Opstellingen biedt naast opleidingen en workshops in familieopstellingen ook een training aan die speciaal bedoeld is voor ouders en opvoeders. De training is echter ook zeer geschikt voor docenten, therapeuten en coaches die met kinderen en/of gezinnen werken.
De totale training bestaat uit twee losse dagen, maar het is ook mogelijk om alleen dag 1 te volgen. De training heeft als doel om een dieper inzicht te krijgen in de meer onbewuste ‘lagen’ van gezinnen en families, en in wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van problemen en verstoringen. Je leert de mechanismen kennen die werkzaam zijn binnen familiesystemen.
• Je leert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen binnen je familie van herkomst.
• Je leert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen binnen je huidige gezin.
• Je gaat als ouder begrijpen vanuit welke drijfveer en liefde je kind een bepaald gedrag vertoont, waardoor het veel gemakkelijker wordt er anders naar te kijken en anders te kunnen handelen.
• Je krijgt tools in handen om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Door de nieuwe inzichten en ervaringen zullen ouder en kind beter in staat zijn om hun eigen (en juiste) plek binnen het gezin in te nemen. Daardoor kan er meer balans en rust binnen het gezin komen.
Deze cursus is niet bedoeld om je te leren hoe je familieopstellingen kunt begeleiden. Om dat ambacht te leren is het nodig een volledige opleiding familieopstellingen te volgen.

Inhoud van de training

Gezin in balans, dag 1

• Wat is een familiesysteem en wie horen er allemaal bij
We gaan onderzoeken wie er allemaal bij ons familiesysteem horen. We doen dit aan de hand van een zogenaamd genogram. Dit is een overzicht (een soort stamboom) waarin alle deelnemers die tot het familiesysteem behoren opgenomen zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook vorige partners, (vroegtijdig) overleden familieleden, abortussen en soms ook miskramen. Ook belangrijke gebeurtenissen worden daarop vermeld, zoals een oma die in een jappenkamp gezeten heeft, een kind dat op heel jonge leeftijd in het ziekenhuis heeft gelegen, ongelukken die gebeurd zijn of familieleden die geëmigreerd zijn.
• Het persoonlijk geweten en het familiegeweten
De grondlegger van het familieopstellen, Bert Hellinger, heeft ontdekt dat er verschillende ‘gewetens’ bestaan. Het persoonlijke geweten, dat voor iedereen voelbaar is, en het collectieve geweten, dat onzichtbaar en onvoelbaar zijn werk doet. Ook is er nog het spiritueel geweten, dat beide andere gewetens overstijgt.
Aangezien kennis van de werking van deze verschillende gewetens van wezenlijk belang is voor het goed laten functioneren van gezinnen, gaan we hier uitgebreid op in.

Gezin in balans, dag 2

• Welke dynamieken nemen we waar binnen een gezin
Onder dynamieken binnen systemisch werk verstaan we de ‘oorzaken’ die maken dat kinderen verstrikt raken in belastende patronen en daardoor niet in staat zijn om volledig hun eigen plek in te nemen en in hun kracht te staan. Aangezien deze dynamieken erg ingrijpend kunnen zijn, en eigenlijk iedereen er wel mee te maken heeft, gaan we er op deze cursusdag veel aandacht aan geven.
• Handvatten om jezelf en je kinderen vrij te maken van de belastende patronen
We gaan hier de mogelijkheden onderzoeken die we hebben om onszelf en onze kinderen te bevrijden uit de belastende patronen en wat we kunnen doen om er ook vrij van te blijven.
• Primaire, secundaire en overgenomen emoties
Het herkennen van deze emoties bij jezelf of je gezinsleden kan een belangrijke aanwijzing geven of iemand innerlijk in een onverwerkt trauma zit, of dat een kind een emotie uitleeft die niet van het kind zelf is, maar van een ander familielid.

Centrum voor Systemische Opstellingen
Kruisstraat 25
6953 CA Dieren
www.systemische-opstellingen.nl

Voor aanmeldingen en algemene informatie:
admin@systemische-opstellingen.nl
Telefoon administratie: 0313 – 416 247

Voor specifieke vragen over opleidingen, trainingen, workshops en individuele coaching:
info@systemische-opstellingen.nl
Telefoon Elmer Hendrix: 06 – 460 55 228

Logo CvSO + tekst