Training

Bij een training wordt er volgens een vast patroon iets aangeleerd en telkens weer geoefend.